Horizon Green Energy Box – En Succesfuld Workshop om Vedvarende Energi

Den 06-10-2023 blev der afholdt en workshop om vedvarende energi, der havde til formål at belyse energiens rejse fra forsyning til forbrug. Workshoppen blev en inspirerende begivenhed, hvor kompetente undervisere og fagligt relevante personer deltog aktivt for, at fremme forståelsen af vedvarende energi igennem udvikling af undervisningsmateriale. Dette blev opnået gennem en nøje afprøvning af undervisningsmaterialet kendt som “Horizon Green Energy Box”.
Indholdet i workshoppen følger på billedet forneden.

Workshoppens Indhold
I løbet af workshoppen blev der ivrigt diskuteret og eksperimenteret med forskellige former for vedvarende energi. Her er nogle af de emner, der blev berørt:
• Solenergi.
• Vindenergi.
• Mekanisk energi.
• Elektrisk energi.
• Kemisk energi.
• Virkningsgrad.
• Energitab.
• Politiske forhold for vedvarende energi.

Se med på billedet forneden, hvor afprøvningen af materialet er undervejs:

Workshoppens Feedback
Enhver workshop er afhængig af feedback for at forbedre sig, og denne workshop var ingen undtagelse. Her er nogle af de mest omdiskuterede punkter i den indsamlede feedback:
• Materialets skrøbelighed.
• Materialets evne til at engagere elever.
• Materialets krav til baggrundsviden.
• Materialets målbarhed.
• Mulighed for at integrere materialet som en løbende del af undervisningen.
• Skalaen på materialet og dets materiale.
• Evnen til at hente data fra eksperimenter med materialet.
• Sikkerheden i det ønskede materiale.
• Kompleksiteten af indsamlet data.
• Potentielle barrierer for elever og undervisere ved brug af materialet.

Se med på billedet forneden, hvor diskussionen om feedback er i fuld sving:

Workshoppen om Horizon Green Energy Box har tydeligvis haft en positiv indvirkning på forståelsen af hvordan vedvarende energi skal indgå i undervisningsammenhæng. De indsamlede input og diskussioner vil bidrage til at forfine undervisningsmaterialet yderligere og skabe en endnu mere effektiv ressource til at uddanne fremtidens energibevidste arbejdskraft. Vi ser frem til at fortsætte denne indsats for en bæredygtig fremtid og henviser desuden til detaljerne forneden for kontakt til Videnscenter Procesteknologi.

Kontakt os her:

Videnscenter Procesteknologi er altid klar til en personlig samtale om vores mange teknologier, og vi giver gerne en uddybende forklaring, visning og afprøvning af vores teknologier, efter aftale.

Videnscenter for Procesteknologi

Teknikervej 2, 7000, Fredericia

Henning Aaberg – Uddannelses- & VidensCenterchef – haa@eucl.dk

Tobias Olsen – ViceVidensCenterchef – toe@eucl.dk

Lennard M. Thomsen – Projektudvikler og Underviser – lth@eucl.dk

[Videncentrets hjemmeside]
[Videnscentrets LinkedIn-side]