Industrioperatør uddannelsen med specialet produktivitet

Som noget nyt kan allerede uddannede industrioperatører få opdateret deres uddannelse og løfte deres faglighed ved at tage uddannelsen trin to i produktivitet. Med uddannelsen optimeres virksomheden desuden til fremtiden og den grønne omstilling.

Videnscenter Procesteknologi har koordineret udbuddet i forlængelse med EUC Lillebælt, der er eneste udbyder af specialet. Det første hold i produktivitet starter i uge 31 2022.

Med trin to i produktivitet får industrioperatøren kort fortalt en grøn uddannelse og lærer at være teamkoordinator.

Efter endt uddannelse kan får virksomheden en medarbejder, der kan stille skarpt på spildkilder og se den grønne omstilling i et energioptimerende perspektiv. Medarbejderen kan optimere produktionen efter lean principper og udnytte potentialet i digitale teknologier til problemløsning og procesforbedringer. Derudover kan medarbejderen gennemfører tavlemøder som teamkoordinator og ressourceperson i teamet og meget mere.

Alle virksomheder, som har uddannet industrioperatører de seneste 3 år, inviteres til et webinar, hvor beslutningstagere kan høre om specialets fordele og muligheder. Webinaret finder sted mandag den 21. marts kl 10 på Microsoft Teams. Du kan tilmelde dig her.

Uddannelsens forløb:
Specialet produktivitet er trin to på industrioperatøruddannelsen. Uddannelsen tager otte måneder, hvor 10 af ugerne foregår på erhvervsskolen EUC Lillebælt. Resten af uddannelsen foregår i lære i en virksomhed. Under uddannelsen bliver der blandt andet undervist i ledelsessystemer, interessentanalyse, kvalitet i produktudvikling og lean værktøjer. Men også grøn omstilling og produktionsmetoder præger uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve og svendebrev som bevis for gennemført uddannelse.

 

Uddannelsens opbygning:

Uddannelsesforløbet