Webinar: Industrioperatør uddannelsen med specialet produktivitet

Dato / Tid

21. marts 2022

Kl. 10:00 - 10:45

Sted

Microsoft Teams

Vær med, når Industriens Uddannelser og erhvervsskolen EUC Lillebælt d. 21. marts holder webinar om industrioperatøruddannelsen med specialet Produktivitet. Næsten 600 uddannelsesansvarlige fra industrivirksomheder i hele landet er inviteret for at høre om uddannelsens fordele og muligheder.

En industrioperatør der har gennemført specialet Produktivitet, kan varetage komplekse opgaver og funktioner. Uddannelsen giver mere teoretisk viden om den grønne omstilling og flere kompetencer inden for teambaseret, digitaliseret og konkurrencedygtig produktion.

Efter endt uddannelse får virksomheden en medarbejder der kan:

  • stille skarpt på spildkilder, kvalitetsstyring og den grønne omstilling set i et energioptimerende perspektiv.
  • optimere jeres produktion efter lean principper
  • identificere og gennemføre forbedringer af produktionsprocessen
  • udnytte potentialet i digitale teknologier og data til problemløsning og procesforbedringer
  • løfte opgaven som team- og projektkoordinator og gennemføre tavlemøder
  • bidrage med ny viden og inspiration

Dertil kan medarbejderen opbygge og vedligeholde kvalitets- og miljøstyringssystemer, gennemføre aktiviteter inden for arbejdsmiljø og risikovurdering samt anvende lean-, SCM-, og TPM-værktøjer i arbejdet