Den 28. september 2021 blev Uddannelsesdagen for Mejeribrugets Uddannelsesudvalg og Funktionsgrupperne afholdt på EUC Lillebælt

Til uddannelsesdagen deltog medlemmer af Mejeribrugets UddannelsesUdvalg og de enkelte funktionsgrupper samt direktør for partnerskolen Kold College Gitte Bargholt, VidensCenterChef ved VidensCenter Procesteknologi Henning Aaberg og uddannelsesleder på industri- og procesoperatøruddannelsen Benny Ziegler.

Dagen bød på oplæg, praktiske øvelser og refleksion blandt deltagerne – med fokus på, hvordan vi motiverer og kommunikerer med og mellem elever og undervisere gennem forskellige læringsformer og -metoder.

 

Gitte Bargholt, Henning Aaberg og Benny Ziegler delte på uddannelsesdagen også et indlæg om VidensCenter Procesteknologi.

I indlægget – som du kan klikke på og læse herunder – præsenteres VidensCentret, det politiske formål og uddannelsesmæssige mål samt nogle af de indsatser, som vi har igangsat i VidensCentret. Hos VidensCenter Procesteknologi tror vi på samarbejdet mellem og på tværs af EUC Lillebælt, Kold College og landets andre erhvervsskoler – vi formidler den nyeste viden inden for procesteknologi til elever, undervisere og virksomheder for at videndele og være med til at udvikle procesuddannelserne.

 

Læs mere om Mejeribrugets UddannelsesUdvalg her.

 

 

Videnscenterportalen for VidensCenter Procesteknologi kan I som både elever og undervisere downloade undervisningsforløb til alle niveauer om alt fra Microsoft Office til robotsvejsning, og nedenunder har vi en flyer med alle vores forløb om Microsoft Office og Windows – programmer, som vi på tværs af procesuddannelserne alle kan bruge.