Digitale salgskanaler – USF Detail

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

3 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer

Digital Handel

Dette forløb er udviklet til USF Detail.
Eleven arbejder med forskellige digitale salgskanaler og deres fordele og ulemper.

Dette forløb er blevet downloadet af 63 brugere.

Læringsmål

  • Eleven skal have grundlæggende viden om forskellige salgskanalers styrker og svagheder.

Beskrivelse

Salgskanal defineres og inddeles i direkte og indirekte salgskanaler. Eleverne arbejder med hvilke kanaler de selv kender og bruger, og skal herefter beskrive digitale salgskanalers fordele og ulemper. Afslutningsvis præsenteres eleverne for IoT som salgskanal og skal perspektivere, hvor denne kanal vil kunne benyttes i dansk detailhandel.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.