Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Digital Handel

Dette forløb er udviklet til USF Detail.
Eleven arbejder med forskellige digitale salgskanaler og deres fordele og ulemper.

Beskrivelse

Salgskanal defineres og inddeles i direkte og indirekte salgskanaler. Eleverne arbejder med hvilke kanaler de selv kender og bruger, og skal herefter beskrive digitale salgskanalers fordele og ulemper. Afslutningsvis præsenteres eleverne for IoT som salgskanal og skal perspektivere, hvor denne kanal vil kunne benyttes i dansk detailhandel.

Læringsmål

  • Eleven skal have grundlæggende viden om forskellige salgskanalers styrker og svagheder.

Materialet er blevet downloadet af 67 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.