Digitale markedspladser på B2C – 3 timer

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

3 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer

Digital Handel

Eleverne arbejder med digitale afsætningskanaler generelt og digitale markedspladser som afsætningskanal specifikt.

Læringsmål

  • Du kan skelne imellem de forskellige afsætningskanaler.
  • Du kender de forskellige afsætningskanalers fordele og ulemper.
  • Du kan forklare hvad digitale markedspladser er. 
  • Du har viden om fordele og ulemper ved digitale markedspladser. 

Beskrivelse

Eleverne arbejder i dette forløb med:
- Afsætningskanaler generelt.
- Fordele og ulemper ved digitale afsætningskanaler.
- Den digitale markedsplads som afsætningskanal og de fordele og ulemper, der er ved denne.
- Sammenligning af to forskellige digitale markedspladser.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.