Digitale markedspladser på B2C – USF Detail

Målgruppe

EUD GF2

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

3 timer

Fagområde

Detailhandel med specialer

Digital Handel

Dette forløb er udviklet til USF Detail.
Eleverne arbejder med digitale afsætningskanaler generelt og digitale markedspladser som afsætningskanal specifikt.