Mange elever har allerede hørt rigeligt om ”de der verdensmål” inden de starter på en erhvervsuddannelse, og derfor kommer man som underviser hurtigt til at tale for døve ører, når man præsenterer verdensmålene i undervisningen. Derfor skal det være slut med at tale om dem – nu skal der handles!

Netop derfor sendte vi Søren Binow og Steen Kongsøre fra LeaderLab på en mission med det klare mål at udvikle et workshopforløb. Dette forløb skulle give underviserne konkrete værktøjer til at integrere verdensmålene i deres undervisning. Workshopsene skulle være relevante for alle typer undervisere og være tilgængelige for alle interesserede. I starten af det lune efteråret var de to klar til at teste forløbet.

På den første test-workshop blev de syv fremmødte nøje introduceret til forskellige klimaregnskaber, statistikker og begreber som “Earth overshoot day”. Der opstod livlige diskussioner på tværs af lokalet, hvor deltagerne udforskede, hvordan man som forbruger kan spille en rolle i en mere grøn og bæredygtig fremtid.

De 17 verdensmål blev selvfølgelig også præsenteret og gennemgået. Dette sikrede, at alle var helt med på, hvad de forskellige mål indebærer, og hvordan de er relevante i undervisningen. Her blev det mere tydeligt for underviserne, hvor der er potentiale for at integrere målene i deres undervisning. Som afslutning blev underviserne bedt om at teste den udarbejdede undervisningsplan i deres egen undervisning i løbet af de næste to uger.

Til den anden workshopdag skulle underviserne så dele deres erfaringer. Her blev det tydeligt, at tid ofte er en udfordring, når det kommer til at arbejde med nye formater og teknikker i undervisningen. Dette betyder dog ikke, at underviserne forlod projektet uden ny viden. Flere udtrykte, at de fik belyst handlinger og emner, de allerede arbejder med, men som de ikke tidligere havde været bevidste om.

Klar, parat, BOOK!

Steen Kongsøre og Søren Binow tog deltagerens feedback med sig og arbejdede videre med at finjustere workshoppen, så den over tid kunne tilbydes til flere undervisere og skoler.

Og nu er vi her. Workshoppen er klar, og nu har du mulighed for at booke den. Så tag fat i dine kollegaer og tag dem med på denne spændende og lærerige rejse, hvor der er rig mulighed for læring og udvikling!