Filhåndtering i Windows

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

4 timer

Fagområde

Industrioperatøruddannelsen, Smedeuddannelsen, Procesoperatøruddannelsen, Lageruddannelsen

Procesteknologi

Filhåndtering i Windows

Læringsmål

  • At benytte mapper og mappestrukturer
  • At benytte forskellige filtyper
  • At gennemse eller søge i indholdet af diske
  • At oprette, kopiere, flytte og slette mapper og filer
  • At optimere computerens lagerenheder

Beskrivelse

Bliv klogere på håndtering og strukturering af filer med dette forløb, hvor vi starter fra bunden med at gennemgå computerens lagringsenheder. Herefter gennemgås en række værktøjer til at håndtere filer og strukturere dem i bl.a. mapper og komprimere dem til ZIP-filer. Vi gennemgår desuden, hvordan du kan hente og gemme filer fra internettet, brug af Stifinderen til at søge efter bestemte filer på computeren, up- og download af filer til/fra Onedrive og meget andet.

Forløbet består af et informations- og opgavehæfte, hvor du kan udvide og teste dine evner til at håndtere filer på en computer. I hæftet finder du også en række QR-koder til videoer, der demonstrerer udvalgte funktioner. Forløbet er derfor nemt at gå til, og det gør det nemt for dig at håndtere og strukturere filer generelt såvel som i Word.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.