Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

EUX

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

30 minutter

Uddannelse

Procesoperatøruddannelsen

Industrioperatøruddannelsen

Procesteknologi

Præsentationen og materialerne tilhørende undervisning i robotbetjening.

Beskrivelse

Dette præsentationsmateriale giver et grundlæggende indblik i verdenen af robotter, herunder deres relevans, forskellige typer og definitionen heraf.

Robotters funktionsmåde udforskes i forbindelse med deres bestanddele og overordnede opbygning.
Teorien understøttes af praktisk arbejde med programmering af en Dobot-robotarm gennem Dobot Studio ved hjælp af Blockly og Teaching & Playback metoderne.

Der er fokus på, at eleven selv får lov til at prøve kræfter med præsentationens selvinstruerende undervisningsmateriale, og underviseren påtager sig, hvis muligt, en vejledende rolle.

Varigheden er sat for selve præsentationen, men det praktiske element gør, at selve undervisningen tager 8 lektioner, medmindre andet er aftalt.

Læringsmål

  • Viden om, hvad en robot er.
  • Viden om robotters relevans.
  • Viden om de overordnede typer af robotter, der findes samt begrebet "bot".
  • Viden om, hvordan en robot fungerer overordnet og herunder robottens bestanddele.
  • Forståelse af robottens led og bevægelsesretninger.
  • At kunne arbejde med og programmere en robotarm af typen Dobot igennem Dobot Studio (Blockly og Teaching & Playback).
Materialet er blevet downloadet af 25 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.