Hygiejne – Mikrobiologi og biofilm

Målgruppe

Hovedforløb, HTX, Diverse / Andet

Fag / Emner

Fødevare, jordbrug og oplevelser, Omsorg, sundhed og Pædagogik, Teknologi, byggeri og transport

Varighed

6 timer 00 minutter

Fagområde

Procesoperatøruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen, Smedeuddannelsen, Mejeristuddannelsen

Procesteknologi

Produktionshygiejne 1

Dette forløb er blevet downloadet af 29 brugere.

Læringsmål

  • Mikrobiologi, personlig hygiejne, håndtering af værktøj, dannelse af biofilm i produktionsudstyr, hygiejnezoner i en fødevareproduktion

Beskrivelse

Hvad er mikrobiologi for en størrelse? Hvor store er de små krabater, og hvorfor er de så vigtige at have helt styr på? Dette er nogle af de emner den generelle del omkring mikrobiologi omhandler. Herefter kommer snakken ind omkring dannelsen af biofilm. Biofilm vil altid dannes under en produktion – bliver dannelsen af biofilm for udtalt, vil det give udfordringer med fødevaresikkerheden og/eller produktkvaliteten.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.