Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Grundfag / Generelt for alle fagområder

Varighed

2 timer

Uddannelse

Procesoperatøruddannelsen

Industrioperatøruddannelsen

Smedeuddannelsen

Lageruddannelsen

Vis mere
Procesteknologi

Power To X - Indledende Opgaver

Beskrivelse

Power to X – Indledende Opgaver er et undervisningsmateriale med fokus på energiforståelse, som samtidig berører fysikfagets emner “gasser, energiformer og termodynamiske sammenhænge”

Undervisningsmaterialet består af 3 hovedopgaver, med flere underopgaver, og er tematiseret efter den grønne omstilling og bæredygtighed, frem for den traditionelle forbrændingsmotor.

I materialets opgaver får eleven mulighed for:

 • At danne sammenhænge mellem el, brint og økonomi.
 • At forholde sig til tryk, temperatur og volumenets størrelse, og hvordan disse påvirker hinanden.
 • At arbejde med forholdet mellem vand, ilt og brint.
 • At forstå forbindelsen mellem energiindhold, nødvendig energi, brugt energi og tabt energi.

Læringsmål

 • Viden om brint og brændværdi.
 • Viden om gennemsnitlig elpris.
 • Beregne energiindhold i brint.
 • Beregne nødvendig energi ved elektrolyse.
 • Redegøre for nødvendig energi til elektrolyse herunder ekstra energi brugt og energi tabt.
 • Beregne brintproduktion i sammenhæng med pris
 • Foretage beregninger med vand, ilt og brint i forbindelse med volumen, tryk, temperatur og tilstandsform og deres forhold til hinanden.
Materialet er blevet downloadet af 4 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.