Materialecertifikater DS EN 10204

Målgruppe

EUD GF2, Hovedforløb, AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

2 timer 00 minutter

Fagområde

Automatik- og procesuddannelsen, CNC-teknikeruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen, Procesoperatøruddannelsen, Smedeuddannelsen

Procesteknologi

Ulegeret stål

Dette forløb er blevet downloadet af 8 brugere.

Læringsmål

  • At forstå ulegeret ståls fysiske og mekaniske egenskaber ift. svejsbarheden
  • At få kendskab til gruppering og mærkning af ulegeret stål samt de forskellige materialecertifikater

Beskrivelse

Dette kompendium gennemgår ulegeret stål mht. fysiske og mekaniske egenskaber, svejsbarhed, gruppering og mærkning samt materialecertifikater.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.