Hygiejne

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Fødevare, jordbrug og oplevelser

Varighed

1 timer

Fagområde

Mejeristuddannelsen

Procesteknologi

Hygiejne i mejeriet

Dette forløb er blevet downloadet af 7 brugere.

Læringsmål

  • Sådan opretholder du en god håndhygiejne
  • Lær hvordan du klæder dig i et mejeri og i fødevarebranchen generelt

Beskrivelse

Når man håndterer og producerer fødevarer, er en god hygiejne vigtig for at opretholde en god kvalitet - både i forhold til smag og fødevaresikkerhed. Derfor har vi lavet en video om hygiejne i træningsmejeriet på Kold College, som kan anvendes som introduktion til undervisning i hygiejne. Der gennemgås korrekt påklædning og håndvask. Derudover fortæller vi om de tiltag, vi har gjort for at forbedre hygiejnen. Det ene tiltag er en bakteriedræbende måtte, som indeholder sølvioner (Ag+) og det andet er et ioniseringsanlæg, som ligeledes dæmper den mikrobielle aktivitet i rummet med positive ioner.

Mere information:
Fødevarestyrelsens vejledning: ”Sådan vasker du hænder” (vedhæftet pdf)

Dycem antibakteriel måtte:
https://www.dycemcc.co.uk/products/workzone-cz02/

Airgenic ioniseringsanlæg:
https://www.airgenic.com/ionization-cleean-air-clean-surfaces/

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.