Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser

Teknologi, Bryggeri og Transport

IT og Didaktik

Varighed

1 timer

Uddannelse

Procesoperatøruddannelsen

Industrioperatøruddannelsen

Mejeristuddannelsen

Smedeuddannelsen

Lageruddannelsen

Procesteknologi

Der er en del fordele for både underviser og elever, når der anvendes en elektronisk tavle i undervisningen.

Beskrivelse

En elektronisk tavle er ikke bare et whiteboard, som der er sat strøm til. De giver mulighed for at bearbejde det, der er skrevet på tavlen, hvilket man som underviser med fordel kan anvende i sin undervisning. Dette forløb er tænkt som inspiration til, at du selv kaster dig ud i at anvende en elektronisk tavle. Målet er, at du får noget praktisk erfaring og udvikler dine it-kompetencer som underviser.

Den første video består af to dele, hvor den elektroniske tavles tekniske funktioner gennemgås samt app’en ”Whiteboard”. Her kan man blive bedre til at anvende den elektroniske tavle til at tegne og fortælle, hvilket understøtter elevernes visuelle læreprocesser, og giver eleverne digital mulighed for at gemme underviserens noter fra tavlen.
I den anden video vises, hvordan tavlens funktioner anvendes mere it-didaktisk til at lave opgaver. Disse opgaver har fokus på de visuelle læreprocesser og, hvordan tavlen kan anvendes til at lave opgaver til eleverne.

Læringsmål

  • Gennemgang af app'en "Whiteboard"
  • Gennemgang af tavlens tekniske funktioner
  • Understøt elevernes visuelle læreproces

Materialet er blevet downloadet af 6 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.