Bæredygtig Produktion

Målgruppe

EUD GF1, EUD GF2, Hovedforløb

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

16 timer

Fagområde

Smedeuddannelsen, Mejeristuddannelsen, Procesoperatøruddannelsen, Industrioperatøruddannelsen, Lageruddannelsen

Procesteknologi

Bæredygtig Produktion

Dette forløb er blevet downloadet af 58 brugere.

Læringsmål

  • At få indsigt i FN's Verdensmål og den baggrund der ligger til grund for dem
  • At få viden om grøn omstilling og cirkulær økonomi
  • At få indsigt i bæredygtig og energirigtig produktion
  • At få værktøjer til at drive bæredygtig produktion

Beskrivelse

Drivhusgas, klimadagsorden, global opvarmning, grøn omstilling, CO2-aftryk og verdensmål. Det er bare nogle af de emner, som underviser Gitte Olander berører i dette videoforløb.

Forløbet er opdelt efter to hovedtemaer.
Den første del berører bæredygtighedsdagsordenen i FN-regi, og der sættes fokus på baggrunden og historikken bag FN's mål for bæredygtig udvikling/verdensmålene. Den anden del omhandler grøn omstilling, og der sættes i denne del fokus på, hvad der kan gøres ved de menneskeskabte klimaforandringer.

Undervisningsforløbet "Bæredygtig produktion" er en testversion udviklet under COVID19-nedlukningen, og forløbet vil derfor blive udviklet og opdateret løbende.

Forløbet består i af seks kapitler:

0: Intro til Bæredygtig Produktion
1: Ordenes betydning
2: FN's Verdensmål
3: Grøn omstilling og CO2
4: Energirigtig produktion
5: Affald- og genanvendelse samt cirkulær økonomi
6: Reducering af ressourceforbrug og systematisering af bæredygtighedarbejdet

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.