Automatiseret produktion – Programmering af svejserobot

Målgruppe

EUD GF2, Hovedforløb, AMU

Fag / Emner

Teknologi, byggeri og transport

Varighed

72 timer 00 minutter

Fagområde

CNC-teknikeruddannelsen, Automatik- og procesuddannelsen, Industrioperatøruddannelsen, Procesoperatøruddannelsen, Smedeuddannelsen

Procesteknologi

Automatiseret produktion - Programmering af svejserobot

Dette forløb er blevet downloadet af 24 brugere.

Læringsmål

  • at opnå grundlæggende viden om svejserobottens funktioner
  • at programmere svejserobotten til forskellige profiler og parter
  • at betjene svejserobotten

Beskrivelse

I dette forløb bliver du trin-for-trin introduceret til svejserobottens programmering med udgangspunkt i følgende temaer:

- Før vi starter
- Ny part
- Programeditor Kantsøm
- Slå ARC fra og til
- Cirkelprogammering
- Firkantprofil med runde hjørner
- Gasdata - Seam
- Svejsedata - Weld
- Svejseparametre
- Robotarmens hastighed
- Værktøjets præcision (svejsepistolen)
- Autokørsel

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.