Videnscenter for Procesteknologi ønsker tillykke med procesoperatøruddannelse i Nordjylland

Videnscenter for Procesteknologi udtrykker stor begejstring over lanceringen af den nye procesoperatøruddannelse ved AMU Nordjylland, som markerer et vigtigt skridt fremad.

Med sommerens introduktion af uddannelsen, vil AMU Nordjylland tilbyde en skræddersyet læringserfaring, der imødekommer den voksende efterspørgsel efter kvalificerede faglærte inden for industri- og produktionsområdet.

Procesoperatører spiller en vigtig rolle i produktionen, hvor de varetager opgaver som kontrol, overvågning og optimering af computerstyrede produktionsprocesser. Den nye uddannelse er resultatet af et tæt samarbejde mellem AMU Nordjylland, 3F Industri, Dansk Industri, samt lokale virksomheder og brancheorganisationer, som alle har ydet en indsats for at skabe en uddannelse, der adresserer både nuværende og fremtidige behov i branchen.

Videnscenter for Procesteknologi ser frem til de mange positive samarbejder, som denne uddannelse vil medføre, og står klar til at støtte de studerende og virksomhederne i deres stræben efter excellence.

Til de nordjyske industri- og produktionsvirksomheder, som har efterspurgt lokalt udbud af procesoperatøruddannelsen, er dette en opfordring til at engagere sig og støtte op om de nye talenter, der snart vil træde ind i arbejdsstyrken.

Videnscenter for Procesteknologi ønsker AMU Nordjylland og alle fremtidige procesoperatørelever tillykke med denne præstationen og ser frem til de resultater, der vil følge.

Vi glæder os til et godt fremtidigt samarbejde med AMU Nordjylland om procesoperatøruddannelsen.