Et anseelig lag af sne og helt vindstille vejr lagde her i december et flot bagtæppe til, da Fredericia Eliteidræts Bestyrelse i Fredericia Idrætscenter bød velkommen til samarbejdspartnere fra erhvervslivet og repræsentanter fra de lokale sportsklubber med ungdomstalenter og Team Danmark. Anledningen var Fredericia Eliteidræts præsentation af og underskrivning af en nye partnerskabsaftale, som er indgået med LEGO, Caverion og Airco Process Technology A/S. En af hovedtalerne på mødet var en stolt Fredericia borgmester Steen Wrist, som roste det nye samarbejde mellem sporten, erhvervslivet og EUC Lillebælt som er værtsskole for VidensCenter PROCESTEKNOLOGI. Team Danmark pointerede, at Fredericia EliteIdræt givetvis med dette initiativ her knækket nøden i forhold til erhvervsuddannelserne.

Repræsentanter fra flere lokale sportsklubber heriblandt fra fodboldklubben FC Fredericia, FHK Håndbold, Fredericia svømmeklub, EGIF Rugby, Fredericia Sejlklub, BPI Skydning, Fredericia Triatlon Team og Fredericia Judo klub, var mødt op for at overvære formanden for Fredericia Eliteidræt, Søren Andersen, adm. chef Keld Vestergaard og uddannelseschef for EUC Lillebælt, Henning Aaberg, præsentere den nye partnerskabsaftale.

Der er indgået Partnerskabsaftaler med erhvervsvirksomhederne LEGO, Caverion og Airco Process Technology A/S der har til hensigt at bidrage til at forbedre unge sportsudøveres adgang til en erhvervsuddannelse/-karriere. Dette gælder for sportsudøvere tilknyttet en sportsklub i Fredericia, som er Eliteidræts Kommune med Team Danmark aftale, der ønsker at forene deres eliteidræt med en erhvervsfaglig uddannelse og evt. efterfølgende erhvervskarriere, og herved muliggøre en “Dual Career”. Dette initiativ vil også supportere sportstalenter fra andre eliteidrætskommuner og på sigt givetvis også flere virksomheder uden for Fredericia Kommune. Målsætningen er at gøre sportstalenterne til aktiver for de lokale klubber og til positive rollemodeller for andre børn og unge i lokalområdet.

For at opfylde dette tager partnerskabsaftalerne udgangspunkt i en række aktiviteter i for samarbejde efter konkrete behov og ønsker:

– Sportsklasser i 7. årgang får mulighed for virksomhedsbesøg hos partnerfirmaet, gerne med information fra “Ung til Ung”.

– Sportstalenter fra sportsklasserne i 8. og 9. årgang kan deltage i erhvervspraktik hos partnerfirmaet.

– Sportstalenter på Erhvervsuddannelses Grundforløb 1 og 2 får mulighed for praktik hos partnerfirmaet med henblik på en mulig læreplads.

– Sportstalenter kan indlede en læreperiode hos partnerfirmaet, hvor fokus er på at opnå et godt match mellem elev/lærling og virksomhed, baseret på en robust og realistisk helhedsplan for “Dual Career”.

– Sportstalenter støttes i videregående uddannelse med bachelorpraktik, projekter, fritidsjob og lignende.

– Sportstalenter, der nærmer sig afslutningen af deres sportskarriere, støttes i overgangen til en erhvervsuddannelse eller -karriere.

 

Efterfølgende blev det de nye samarbejdspartneres tur til at holde nogle korte oplæg, om hvad de er for virksomheder og hvordan de ville kunne tilbyde de unge talenter fremadrettet.

Carsten Sørensen, Adm. direktør i Caverion Danmark, fortalte om den danske afdelings arbejde som teknikentreprenør og servicevirksomhed, der specialiserer sig i at levere integrerede tekniske løsninger til en bred vifte af sektorer, herunder bygnings-, transport-, industri-, forsynings- og energisektorerne. Med et team på 1000 ansatte i Danmark er de dedikerede til at designe, producere, drive og vedligeholde brugervenlige samt energieffektive tekniske løsninger. Disse løsninger anvendes i forskellige miljøer, herunder kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore-installationer. Caverion er engageret i at levere kvalitetsservice og tekniske løsninger, der opfylder behovene i diverse sektorer og understøtter bæredygtig udvikling.

Caverion er meget opsatte på at få lærlinge inden for især el-sektoren, men også kontorelever og andre former for håndværkslærlinge er firmaet åben for at kigge ind i. Hos Caverion ville de unge lærlinge også have mulighed for at forsætte deres praktik andre steder Danmark eller evt. også i udlandet i forbindelse med deres sportslige udvikling og karriere.

Den anden samarbejdspartner, Airco Process Technology A/S, er en førende teknologileverandør inden for decarbonisering, grundlagt i 2020 i Danmark. De arbejder med teknisk præstation inden for biogasopgradering, kulstofopsamling og biomethan-likvefaktion. De har udviklet næste generation af vand- og aminbaserede biogasopgraderingsanlæg, der gør det muligt at drive biogasanlæg mere effektivt og med mulighed for at konvertere biogasstrømmen ikke kun til methan, men også til high-value produkter som flydende biomethan og bio-CO2. Airco har som virksomhed inden for den grønne energiomstilling meget fokus på, at flere unge vælger en af de tekniske erhvervsuddannelser og en videreuddannelse som maskinmester og uddanner selv smede på nuværende tidspunkt.

LEGO-koncernen var repræsenteret ved Christoffer Høvsgaard, Senior Manager ved LEGOs Moulding Academy, som er LEGOs akademi til uddannelse af både unge og voksen lærlinge også med studenterhue ”EUX”. Koncernen har 100 elever og lærlinge som tæller både plastmagere, værktøjsmagere, tekniske designere, it-supportere, automatteknikere, datateknikkere, lagermedarbejdere og industriteknikere mm. LEGOs har over 27.000 ansatte fordelt ud i over 40 lande, med hovedsæde i Billund, hvor alle de danske lærlinge og elever også vil have deres gang.

 

Anders Andreasen, der repræsenterede Team Danmark ved mødet, fortalte da han blev adspurgt om der er andre kommuner der har samme slags samarbejde mellem erhverv og eliteidræt;

“Alle elite kommuner skal forsøge at tilvejebringe uddannelsesmuligheder for atleter. Nogle gange er der ikke så mange muligheder inden for det erhvervsrettede, og derfor er det her jo en helt ny måde at gå til de muligheder der er indenfor at skabe erhvervsrettede uddannelsesmuligheder for unge atleter. Og det er nyt at gøre på den her måde, hvor man går ud og laver partnerskaber med virksomheder som siger at de godt vil investere fordi de har en fællesmængde mellem de atleter der i kommunen og de unge lærlinge vi også vil have. Det er nyt at gøre det på den måde og det er super godt, for det understøtter den model hvor vi i Danmark gerne vil have at de trives både i sporten, men også er i gang med et uddannelsesforløb som de også trives i. Så det har vi store forventninger til og gerne med flere medaljer til Danmark.”

Henning Aaberg der repræsenterede EUC Lillebælt og VidensCenter PROCESTEKNOLOGI pointerede, ”At elever og lærlinge inden for erhvervsuddannelserne med en sportslig godkendelse af Team Danmark nu også har mulighed for at forlænge varigheden af deres erhvervsuddannelsen med 50% for at få sport og erhvervsuddannelse-/karriere til at gå op i en højre enhed med ”Dual Career”.

Erhvervsvirksomhederne pointerede også ”At de kompetencer som de unge opnår ved elitesport værdsættes utroligt meget i erhvervslivet” og sendte også hermed en stor tak til sportsklubberne for også at løfte på dette område.

Borgmester Steen Wrist, Bestyrelsesformand Søren Andersen og Fredericia EliteIdrætschef Keld Vestergaard var enige om, ”Nu har vi vist vejen med ”Dual Career”, og vi håber at flere vil følge virksomheder og kommuner vil efter, da det vil være en WIN-WIN når flere unge sportsfolk vælger en erhvervsuddannelse/-karriere for både sporten og erhvervslivet, JA for os alle!”.