Videnscenter for Procesteknologi har netop udgivet en helt ny energiformelsamling!

Følg med her hvor vi kort præsenterer formelsamlingen, som i første omgang er rettet mod procesoperatøruddannelsen.
 

Med formelsamlingen kan du få indsigt i formler indenfor emner så som:

Fysik: Den fundamentale viden om kinetisk energi, potentiel energi og mekanisk energi danner grundlaget for forståelsen af energiformer. Samlingen introducerer også vigtige termodynamiske begreber samt begreberne kraft og arbejde.

Gasser: Med detaljerede formler og forklaringer indeholder samlingen gasadfærd, herunder Boyle’s lov, Charles lov og idealgasligningen.

El: Elektriske systemer er uundværlige i industrien, og formelsamlingen indeholder oplysninger om Ohms lov, Joules lov, effektberegninger og virkninsgrad.

Varmelære Her fokuseres der på termodynamik og varmeoverførsel med afsnit om dampberegninger, kedelberegninger, og varmevekslere.

Køletekniske formler: Når der skal skal arbejdes med køleteknik, er der sektioner om isentropisk virkningsgrad, COP (Coefficient of Performance) og brændselsmotorrelaterede formler.

Tryktabsformler: Når der skal beregnes tryktab, er samlingen udstyret med formler om eksempelvis tryktab i rør og komponenter.

Energioptimering og Nøgletal: Samlingen inkluderer også information om energioptimering og nøgletal, der er værdifulde for at forbedre energieffektiviteten.

Vær iblandt de første, der for indblik i dette helt nye materiale på følgende link:
https://videnscenterportalen.dk/pt/forloeb/energiformelsamling-2023/
 
 
Kontakt os her:

Videnscenter for Procesteknologi

Teknikervej 2, 7000, Fredericia

Henning Aaberg – Uddannelses- & VidensCenterchef – haa@eucl.dk

Tobias Olsen – ViceVidensCenterchef – toe@eucl.dk

Lennard M. Thomsen – Projektudvikler og Underviser – lth@eucl.dk

[Videncentrets hjemmeside]
[Videnscentrets LinkedIn-side]