Bæredygtig teknologi – Robotter

I Videnscenter Procesteknologi har vi sat os for at besvare mange interessante spørgsmål. Nogle nævneværdige eksempler kan være AR-teknologi, VR-teknologi og teknologien bag 3D-scanning.

For alle de nævnte samt øvrige teknologier har vi også tænkt på bæredygtighed, og i den sammenhæng er det endelig blevet tid til at skrive om en af de andre teknologier, vi arbejder med, nemlig robotter.

I Videnscenter Procesteknologi arbejder vi intensivt med eksempelvis at udvikle undervisningsmateriale til robotter for at skabe viden og opgaver til at forbedre læringsudbyttet, men er robotter bæredygtige?

Det er spørgsmålet, vi skal forsøge at besvare i dette indlæg, hvor vi vil starte med at definere, hvad bæredygtighed egentlig er og efterfølgende dykke lidt ned i, hvordan de rammer passer ind i emnet om robotter

 

Bæredygtighed – Hvad er det?

Hvis vi slår definitionen af “bæredygtig” op i den danske ordbog, f.eks. på ordnet.dk, lægger vi mærke til at i de forskellige mulige betydninger, lægges der vægt på at noget, der er bæredygtigt, kan indebære holdbare positive resultater uden, at det ødelægger det eksisterende grundlag.

Alternativt lægger man vægt på at de aktiviteter, som vi som mennesker foretager os og den teknologi, som vi som mennesker anvender ikke belaster miljøet eller i hvert fald gør det i en grad, der er så lille som mulig.

Man kan hurtigt forestille sig at netop denne anden betragtning af bæredygtighed, som tager hensyn til menneskets handlinger og anvendelse af teknologi, rammer plet, når spørgsmålet drejer sig om robotteknologi. Men hvad betyder det for spørgsmålet om, hvorvidt robotter er bæredygtige?

 

Er robotter bæredygtige?

Som definitionen opridser er det tydeligt, at det måske ikke handler om, om konceptet robotter i sig selv er bæredygtigt, men hvordan vi som mennesker forholder os til dem og hvilken teknologi, vi vælger at anvende.

Alligevel er der nogle overvejelser, vi kan gøre os både i forhold til robotter som et koncept, men også i forhold til teknologien og dens anvendelse. I den forbindelse er det ikke sikkert, at vi i denne artikel kommer frem til et endeligt svar på spørgsmålet, men vi kan i hvert fald opridse, hvilke faktorer der kommer til at være gældende for robotters fremtid som bæredygtig teknologi.

 

Den første overvejelse, der kan tages op, er selve energiforbruget af robotter.

Designer vi robotter til at være energieffektive? I langt de fleste tilfælde vil energiforbrug fremadrettet være afgørende for, hvordan vores verden kommer til at se ud i fremtiden. Vores energiforbrug har statistisk været stigende, hvilket gør det til en klar kandidat til overvejelse om robotters bæredygtighed.

En anden betragtning, man kan overveje i forbindelse med energiforbruget af robotter, er, om man tænker brugen af vedvarende energi ind i teknologien, hvilket direkte påvirker robottens belastning af miljøet, da robotter typisk forsynes med elektricitet.

En anden vinkel, man kan betragte robotter ud fra, er, hvordan man fremstiller dem. Om en robot er bæredygtig må påvirkes af de materialer, vi anvender i dem og den vedligeholdelse, vi udfører på dem, da bæredygtige materialer og god vedligeholdelse reducerer miljøpåvirkningen både under fremstillingen af robotten, og når robotten bliver udfaset altså fra vugge til grav.

Hvad der i denne sammenhæng ville være endnu bedre, når man tænker på eksempelvis genanvendelse, kunne være at inkludere robottens liv, rent designmæssigt, eksempelvis gennem principper som vugge til vugge. Dette har også betydning for, hvordan vi som mennesker vælger at anvende vores teknologi, hvilket dermed direkte påvirker måden, vi belaster miljøet på.

En tredje vinkel, man kan vælge at betragte, er om de transport- og logistikkæder, som robotten indgår i, under sit liv, er bæredygtige. Dette inkluderer ikke kun robottens transport, men også robotten som teknologi, der indgår i at optimere transport og logistik.

I denne forbindelse bliver det også relevant at overveje de etiske og sociale implikationer både i forhold til menneskers mulighed for at have arbejde (sociale og økonomiske implikationer) og også blot for at sikre, at robotter er designet og brugt på en måde, der er i overensstemmelse med menneskets grundlæggende rettigheder og muligheder for at anvende teknologien.

 

Konklusion:

Samlet set kan man sige, at potentialet for at have bæredygtige robotter er til stede. Det kommer blot an på, hvordan vi vælger at designe, fremstille og anvende dem på måder, der minimerer miljøets belastning og maksimerer effektiviteten. Alligevel må vi ikke glemme de sociale og etiske udfordringer, som teknologi kan medføre. Afslutningsvis er det vigtigt, at vi sørger for at inddrage bæredygtighed i hele robottens forventede livscyklus fra design og produktion til brug og bortskaffelse, eller hvis vi bliver rigtigt miljøbevidste, brug og genbrug.

 

Kontakt os her:

Videnscenter Procesteknologi er altid klar til en personlig samtale om vores mange teknologier, og vi giver gerne en uddybende forklaring, visning og afprøvning af vores teknologier, efter aftale.

Videnscenter for Procesteknologi

Teknikervej 2, 7000, Fredericia

Henning Aaberg – Uddannelses- & VidensCenterchef – haa@eucl.dk

Tobias Olsen – ViceVidensCenterchef – toe@eucl.dk

Lennard M. Thomsen – Projektudvikler og Underviser – lth@eucl.dk

[Videncentrets hjemmeside]
[Videnscentrets LinkedIn-side]