3D Scanning og Digitale Tvillinger: Grøn Omstilling gennem Bæredygtig Innovation

 

I en tid, hvor klimaforandringer og bæredygtighed er i centrum for verdens opmærksomhed, spiller teknologiske fremskridt en afgørende rolle i vores bestræbelser på at bevare planeten. En af de teknologier, der har vist sig at være en stærk allieret i denne kamp, er 3D scanning og digitale tvillinger. Disse avancerede teknologier tilbyder en række muligheder for at reducere spild, optimere ressourceforvaltning og skabe mere effektive processer, hvilket i sidste ende bidrager til grøn omstilling.

 

3D Scanning: Grundlaget for Digital Tvilling

3D scanning er en teknologi, der bruges til at indfange den tredimensionelle struktur og udseende af fysiske objekter ved hjælp af laserscannere, kameraer og avanceret billedbehandling. Denne teknologi gør det muligt at oprette nøjagtige digitale repræsentationer af virkelige objekter, bygninger og omgivelser. Disse digitale kopier kaldes ofte “punktskyer” og indeholder præcise målinger af overflader, dimensioner og farver.

Disse 3D-scannede data er det fundamentale grundlag for digitale tvillinger. En digital tvilling er en virtuel kopi eller model af et fysisk objekt, en bygning, en proces eller endda en hel by. Den digitale tvilling opdateres løbende med data fra den virkelige verden ved hjælp af sensorer og IoT-enheder og giver mulighed for realtidsmonitorering og analyse.

Bæredygtighed og Ressourceoptimering

3D scanning og digitale tvillinger spiller en afgørende rolle i at hjælpe virksomheder og organisationer med at reducere deres miljømæssige fodaftryk. Her er nogle af de tiltag vi i videnscentret er bevidste om:

  • Energieffektivitet og Optimering af Bygninger: Ved at oprette digitale tvillinger af bygninger kan ejendomsforvaltere og ingeniører analysere bygningens energiforbrug og effektivitet. Dette gør det muligt at identificere områder, hvor der kan spares energi, og hvor der kan foretages forbedringer for at reducere CO2-udledningen.

 

  • Procesoptimering i Industrien: Virksomheder inden for produktion og industri kan bruge digitale tvillinger til at overvåge og optimere produktionsprocesser. Dette kan føre til mindre spild af råmaterialer og en mere effektiv brug af energi, hvilket igen reducerer den samlede miljøpåvirkning.

 

  • Vejtrafik og Transport: Digitale tvillinger af byområder kan hjælpe med at optimere trafikstyring og reducere trafikpropper, hvilket igen fører til mindre brændstofforbrug og forurening.  Desuden kan planlæggere bruge disse modeller til at fremme brugen af offentlig transport og cykling.
    • Et godt eksempel på hvordan 3D-scanning desuden allerede er integreret i vores hverdag er Google Maps hvis 3D-scanninger gør, at man kan se hvordan det ser ud forskellige steder i verden, fra sin computer eller lignende.

 

  • Vedligeholdelse og Levetidsforlængelse: I stedet for at udskifte udtjente maskiner eller infrastrukturer kan virksomheder bruge digitale tvillinger til at forudsige vedligeholdelsesbehov og forlænge levetiden for eksisterende aktiver, hvilket minimerer affald og sparer ressourcer.

 

Få foretaget en 3D-scanning nu!

Videnscenter for procesteknologi har siden 2022 været åben overfor samarbejde omkring at foretage 3D-scanninger af forskellige faciliteter, og det har været indtrykket, at det har været værdiskabende og dermed succesfuldt.

Derfor vil vi gerne opfordre til at kontakte os ved hjælp af kontaktinformationen forneden, da vi ser frem til at foretage endnu flere 3D-scanning i samarbejde med jer derude!

 

Kontakt os her:

Videnscenter Procesteknologi er altid klar til en personlig samtale og har vores udstyr til rådighedd.
Vi giver gerne en uddybende forklaring, visning og afprøvning af udstyret, efter aftale.

Videnscenter for Procesteknologi

Teknikervej 2, 7000, Fredericia

Henning Aaberg – Uddannelses- & VidensCenterchef – haa@eucl.dk

Tobias Olsen – ViceVidensCenterchef – toe@eucl.dk

Lennard M. Thomsen – Projektudvikler og Underviser – lth@eucl.dk

[Videncentrets hjemmeside]
[Videnscentrets LinkedIn-side]