Grøn mulighed for fremtidens smede

Grøn mulighed for fremtidens smede

 

Smedeuddannelsens grønne muligheder efter revideret speciale

Grøn omstilling står i centrum for de faglærte uddannelser og derfor har Videncenter for Procesteknolgi sammen med branchen og UG2 samt Industriens Uddannelser revideret specialet ”Energiteknik” i et skridt mod anerkendelse af smedenes væsentlighed indenfor den grønne omstilling.

Denne revidering har fokus på hvilke grønne kompetencer, der fremover vil blive en del af smedelærlingens smedetekniske værktøjskasse og arbejde.

Smede, der vælger specialet Energiteknik, kan fremover lære at:

  • Optimere montageopgaver og metoder
  • Vælge klimavenlige materialer og dimensioner til stålkonstruktioner
  • Udføre komplekse tekniske beregninger af eksempelvis trykbærende rør- og stålkonstruktioner
  • Varetage automatiseret bearbejdning og svejsning

Disse reviderede kompetencer kommer til at være afgørende i forbindelse med omstillingen til fremtidens energitekniske industrianlæg indenfor Power to X, vind, sol og lignende.

 

Efteruddannelse: Nye kompetencer får betydning for udlærte smede

Da den grønne omstilling er et kritisk element i på det faglærte område, sikrer man sig at allerede udlærte smede kan blive opdateret med de samme kompetencer som fremtidens smede. Dette omfatter nye AMU-kurser, som er under udvikling, i et samarbejde mellem Metalindustriens uddannelsesvalg og EUC Lillebælt.

 

Der er planlagt udvikling af fem kurser og de er som følger:

  • Energiteknik smed – Grøn energi og klimatilpasning
  • Energiteknik smed – Rør- og anlægstegninger
  • Energiteknik smed – Sikkert energi- og klimaarbejde
  • Energiteknik smed – Idriftsættelse og vedligehold
  • Energiteknik smed – Udførelse af rørsystemer

 

Disse kurser sikrer, at erfarne smede kan følge med i den teknologiske udvikling og bidrage aktivt til den grønne fremtid.

Alle smede kan se frem til at står på forkant med den grønne bølge, og være klar til at forme en bæredygtig fremtid gennem deres faglige ekspertise og opdaterede færdigheder.

 

Kontakt os her:

Videnscenter for Procesteknologi

Teknikervej 2, 7000, Fredericia

Henning Aaberg – Uddannelses- & VidensCenterchef – haa@eucl.dk

Tobias Olsen – ViceVidensCenterchef – toe@eucl.dk

Lennard M. Thomsen – Projektudvikler og Underviser – lth@eucl.dk

[Videncentrets hjemmeside]
[Videnscentrets LinkedIn-side]