Klimefolkemødet 2023

Videncentret klar på klimafolkemødet!

 

Videnscenter for Procesteknologi deltog i det årlige klimafolkemøde

I år var Videnscenter for Procesteknologi stolte ambassadører ved det årlige klimafolkemøde. Fra torsdag den 31. august 2023 til lørdag den 2. september 2023 samledes klimaentusiaster, eksperter, engagerede borgere og studerende som kommende studerende for at diskutere og handle på klimaets vegne. Det var dog særligt lørdag den 2. september, at Videnscenteret trådte i karakter ved den fremtrædende bod, som bar overskriften “Fremtidens Grønne Helte.”

 

”Fremtidens Grønne Helte”

I samarbejde med GESEK, initiativtageren til projektet BRIGHT, har videnscentret været en engageret medspiller i missionen om at belyse uddannelsesmuligheder og karriereveje inden for den grønne sektor i Sydjylland. Mere præcist har vores mål været at informere unge og deres forældre om de spændende muligheder, der er tilgængelige for uddannelse og karriereudvikling i denne region.

At fungere som ambassadører for “Fremtidens Grønne Helte” har indebåret, at vi med et smil har indgået i en åben dialog om uddannelser, især dem, der i høj grad efterspørges i forbindelse med den pågående grønne omstilling. Vores mål var at opfordre til refleksion og oplyse om de mange spændende stier, der fører til grønne karrierer. Derudover var der også mulighed for en snak om fælles interesser og om personlige overvejelser for valg af uddannelse og karrierevej hvilket ledte til inspirerende samtaler.

For at opnå den fælles målsætning, vi satte os, har vi anvendt en række attraktive og engagerende værktøjer til tiltrækning og dialog.

 

Fotofigurer

To iøjnefaldende fotofigurer prydede boden og gav de besøgende en sjov interaktiv oplevelse. Disse spændende fotofigurer inviterede folk til at træde nærmere, stikke deres hoveder ind i en af figurerne og fange øjeblikket med et billede.

Det var ikke blot en kreativ måde at engagere sig på, men også en sjov måde at dele deres støtte til den grønne omstilling med andre.

Disse fotomuligheder var mere end bare billeder; de var en måde at fejre engagement og positiv handling i kampen for vores miljø.

Besøgende kunne tage deres billeder som souvenirs og minder om deres deltagelse i Fremtidens Grønne Helte-initiativet. Det var et smukt eksempel på, hvordan miljøbevidsthed kan blive til sjove og mindeværdige øjeblikke for alle.

 

Karriereterninger

Disse fængslende terninger, som stod flotte og i mange forskellige farver, havde f.eks. uddannelsen ”smed” eller ”procesoperatør” på toppen. På terningens øvrige sider, stod der fakta, hvad uddannelsen kan føre til, økonomi m.m. Andre terninger havde information om studiemiljø og andre vigtige aspekter, som understøtter et godt studieliv.

Med disse terninger, var hensigten at frembringe de brede refleksioner over uddannelsesvalg samt give de unge en fornemmelse af hvad der betyder noget for dem selv i det valg de træffer

På boden blev besøgende også mødt af farverige og fascinerende karriereterninger. Disse terninger havde uddannelser som “smed” eller “ingeniør” på toppen. Men det stoppede ikke der; på de øvrige sider af terningerne fandt man værdifuld information om, hvad disse uddannelser kunne føre til – alt lige fra økonomiske udsigter til karriereveje og mulige studiemiljøer.

Hensigten med disse karriereterninger var at fremkalde dybtgående refleksioner om uddannelsesvalg og give de unge en bedre forståelse af, hvad der betyder noget for dem personligt i den afgørende beslutning om deres fremtid.

Hver kast af terningen repræsenterede ikke kun et tilfældigt valg, men en mulighed for at udforske, udfordre og overveje forskellige stier. Disse terninger var mere end blot spil; de var værktøjer til at skabe dialog og give de besøgende en fornemmelse af, hvordan de kunne forme deres egne veje mod en givende uddannelse og en meningsfuld karriere.

 

Quiz

I denne spændende attraktion kunne de besøgende prøve kræfter med en konkurrence, omhandlende noget af det fakta, der også befandt sig på karriereterningerne. Ved besøg på sociale medier og korrekte svar på quizzen, udløste det muligheden for at trække bolsjer i bodens slikautomat.

På denne spændende attraktion blev besøgende udfordret i en konkurrence, der drejede sig om nøgleinformation fra karriereterningerne. Deltagere havde mulighed for at afprøve deres viden og lære mere om uddannelses- og karrieremuligheder på en sjov og interaktiv måde.

For at deltage i konkurrencen skulle besøgende scanne en QR-kode, hvorefter de blev stillet over for spørgsmål baseret på fakta fra karriereterningerne. Derefter skulle de tilgå og like de tilknyttede sociale medieplatforme. De, der besvarede spørgsmålene korrekt, blev belønnet med muligheden for at trække en lækker overraskelse fra bodens slikautomat i form af en velsmagende præmie.

Denne quiz var mere end bare en sjov aktivitet; den opfordrede til læring og refleksion over uddannelses- og karrierevalg samtidig med, at den fremhævede vigtigheden af at forstå de mange spændende muligheder, der var tilgængelige. Det var en måde at engagere og belønne de besøgende, samtidig med at det bidrog til at skabe en positiv og lærerig oplevelse ved boden.

 

Sammenholdet i boden

Måske det vigtigste element i at gøre dette initiativ til en succes var den utrolige sammenhold og teamwork blandt bodens ambassadører og andre involverede. Det var denne samhørighed, der gjorde, at alt gik op i en højere enhed, og at besøgende havde en mindeværdig oplevelse.

Ambassadørerne og de dedikerede teammedlemmer tog sig af alle praktiske aspekter, og de var altid klar til at give en hjælpende hånd, når behovet opstod. Deres entusiasme og vilje til at støtte besøgende i at lære mere om uddannelses- og karrierevalg var tydelig i hver interaktion.

Som en afrunding ønsker vi at fremhæve den stærke holdånd med et billede af vores smilende ambassadører.

Følg med på vores næste skridt her!

Vær også med til Energiens Folkemøde den 22. og 23. september 2023, hvor Tobias Olsen, fra videnscentret slutter sig til som ambassadør.

 

Kontakt os her:

Videnscenter for Procesteknologi

Teknikervej 2, 7000, Fredericia

haa@eucl.dk – Henning Aaberg – Uddannelses- & VidensCenterchef

toe@eucl.dk Tobias Olsen – ViceVidensCenterchef

lth@eucl.dk – Lennard M. Thomsen – Projektudvikler og Underviser

[Videncentrets hjemmeside]
[Videnscentrets LinkedIn-side]