Craft Festival 2023

Vi besøgte igen Craft festivalen!

Både torsdag d. 31/8/2023 og fredag d. 1/9/2023, kunne man træffe videnscenteret på Craft festivalen, i Middelfart ved Havnegade, som i disse dage løb af stablen og tiltrak op imod 1200 elever.
Festivalen er kendt for at fejre, men også give unge indsigt, interesse, inspiration og engagement i håndværk, teknologi og innovation.

Videnscenter for Procesteknologi giver de unge indsigt i erhvervsuddannelser!
Sammen med POM Industries og EUC Lillebælt har videnscenteret taget et vigtigt skridt for at fremme erhvervsuddannelser og give de unge en dybere forståelse af deres karrieremuligheder. Dette initiativ har været rettet mod elever på klassetrinene fra 7. klasse til 10. klasse, og det inkluderede også forældre, der ønsker at støtte deres børns uddannelsesbeslutninger.

I den sammenhæng blev følgende uddannelser og workshops præsenteret:

 

Smede uddannelsen:

I samarbejde med POM Industries blev besøgende på Craft Festivalen præsenteret for den spændende mulighed for at forfølge en karriere som smed. Smedeuddannelsen har længe været en vigtig del af håndværksverdenen, og den fortsætter med at tiltrække unge.

En af højdepunkterne inden for smedeuddannelsen var en workshop, hvor deltagerne kunne lære at fremstille skohorn og bålpander.

Denne workshop var, igen i år, en attraktiv mulighed for festivalens besøgende, og den gav dem mulighed for at opleve smedningens magi på første hånd. Under kyndig vejledning fra en erfaren smed og 2 smedelærlinge, kunne deltagerne, som sagt, skabe deres egne unikke skohorn og bålpander, hvilket ikke kun var en fornøjelig oplevelse, men også en måde at introducere dem til de grundlæggende færdigheder og den kreativitet, der er en vigtig del af smedens arbejde.

Se med på det tætbefolkede billede forneden, hvor eleverne er i gang med at fremstille bålpander på hydraulikpressen.

Dette er blot ét eksempel på, hvordan man igennem Craft Festivalen stræber efter at inspirere unge til at udforske spændende erhvervsuddannelser og opdage deres lidenskab for håndværk, teknologi og innovation.

 

Proces- og industrioperatøruddannelserne:

I samarbejde med EUC Lillebælt og Proces- og Industrioperatøruddannelserne blev besøgende på Craft Festivalen præsenteret for spændende uddannelsesmuligheder som procesoperatør eller industrioperatør. Disse uddannelser spiller en afgørende rolle i industrien og giver de unge en indgang til en verden af avanceret teknologi og produktionsstyring.

En særlig attraktion på festivalen var robotworkshops, der demonstrerede robotprogrammering på Universal Robots (UR5-Robotter) og Dobot-robotter. Disse workshops var en tilbagevendende succes og tiltrak stærk interesse fra de unge besøgende.

Deltagerne fik mulighed for at dykke ned i verdenen af robotteknologi og lære om, hvordan man programmerer og styrer disse avancerede maskiner.

Den praktiske indsigt i automationens verden, som deltagerne fik, kan være en afgørende faktor i deres beslutning om at forfølge en karriere som procesoperatør eller industrioperatør.

Nedenfor kan du se et billede af opstillingen på festivalen, der viser de spændende robotworkshops.

Proces- og Industrioperatøruddannelsernes repræsentant har ikke kun bidraget til at præsentere uddannelsesmulighederne, men det har også haft til hensigt at inspirere de unge til at se potentialet i at arbejde med avanceret teknologi og produktionsstyring i fremtiden.

 

VR – promovering

Videnscenteret stod selv til ansvar for en række af uddannelsesmuligheder, igennem en workshop med VR – promovering i ”Virtual Reality”, som i år tiltrak mange interesserede unge mennesker.

I denne promovering, kom man på virksomhedsbesøg ved en slagter, både i detailområdet, men også i industrien, ved et mejeri, ved en bager og ved en konditor.

I denne sammenhæng fik deltagerne mulighed for at tage på virtuelle virksomhedsbesøg og udforske forskellige aspekter af fødevareindustrien. Dette inkluderede besøg på en slagter, både i detailområdet og i industrien, en tur til et mejeri, en tur til en bager og endelig en tur til en konditor. Gennem VR-teknologien kunne deltagerne opleve hver af disse arbejdspladser på en realistisk måde, som om de var der personligt.

Denne unikke tilgang havde til hensigt at give de unge mennesker en dybere forståelse af, hvad det indebærer at arbejde inden for fødevareindustrien og de forskellige specialiteter, der findes. Det havde også til hensigt at give dem en fornemmelse af de uddannelsesmuligheder, der er tilgængelige for dem, hvis de ønsker at forfølge en karriere i disse områder.

Workshoppen i VR-promovering skulle vise, hvordan teknologi kan bruges som et kraftfuldt værktøj til at inspirere og uddanne de unge omkring forskellige karrieremuligheder. Det var tydeligt at se, hvordan denne interaktive tilgang til at præsentere uddannelser tiltrak og engagerede de unge og gav dem mulighed for at drømme stort om deres fremtidige karrierer.

Vi slutter af med opstillingen på billedet forneden, hvor Videnscentrets repræsentant viser brillen frem med et smil.

Kontakt os her:

Videnscenter for Procesteknologi

Teknikervej 2, 7000, Fredericia

haa@eucl.dk – Henning Aaberg – Uddannelses- & VidensCenterchef

toe@eucl.dk Tobias Olsen – ViceVidensCenterchef

lth@eucl.dk – Lennard M. Thomsen – Projektudvikler og Underviser

[Videncentrets hjemmeside]
[Videnscentrets LinkedIn-side]