Klimaminister og Dansk Metal ser fremtiden ved EUC Lillebælt!

EUC Lillebælt pionerer Grøn omstilling; Klimaminister og Dansk Metal ser fremtiden i Energitekniker-Uddannelse!

EUC Lillebælt blev i dag vært for et særligt besøg, da klimaminister Lars Aagaard og formand for Dansk Metal, Klaus Jensen, besøgte skolens faciliteter. Anledningen? Skolen har, i tæt samarbejde med Metalindustriens uddannelsesudvalgs udviklingsgruppe UG2, taget markante skridt i retning af grøn energiomstilling. De har nemlig fået godkendt en ny og innovativ energitekniker-uddannelse, som skal ruste næste generation af fagfolk til at arbejde inden for bæredygtig energi og klimatilpasning.
Denne uddannelse er blot en af de måder, hvorpå EUC Lillebælt tager teten inden for den grønne omstilling. Udover deres primære uddannelsesprogrammer, satser skolen også stort på efteruddannelsesmuligheder for nuværende fagfolk.
Endnu en grund til, at ministeren og formanden lagde vejen forbi, er skolens nyskabende Videnscenter for Procesteknologi. Centret arbejder med det klare formål at formidle den nyeste viden inden for procesteknologi til både undervisere, elever og erhvervslivet. Dette sikrer, at de studerende får de nødvendige kompetencer, som efterspørges i industrien – en vigtig brik for at Danmark kan forblive i front inden for bæredygtig teknologi og innovation.
Besøget blev beskrevet som “berigende og spændende” af begge gæster, og det faldt på et ideelt tidspunkt, i forlængelse af folkeklimatopmøde. Det understreger vigtigheden af, at uddannelsessektoren og industrien arbejder tæt sammen for at fremme grøn omstilling i Danmark.
Som klimaminister Lars Aagaard udtrykte det under sit besøg: “EUC Lillebælt viser, hvordan teori og praksis kan gå hånd i hånd for at sikre, at Danmark fortsat er en frontløber inden for klimatilpasning og grøn energi.” Formand Klaus Jensen tilføjede: “Dansk Metal er stolte over at være en del af dette initiativ. Vores fagfolk er afgørende for fremtidens grønne løsninger, og denne uddannelse er et stort skridt i den rigtige retning.