Udforskning af nye undervisningsmaterialer - grøn omstilling og energi

 

Videnscenter for Procesteknologi anmelder:
”Horizon Green Energy Box” som undervisningsmateriale, energi og grøn omstilling

I Videnscentret for Procesteknologier er vores engagement i den grønne omstilling dybt forankret, og vi stræber efter at udforske relevante emner inden for dette felt. Som en del af dette initiativ har vi taget skridtet til at evaluere potentialet for at berige undervisningen omkring dette emne.

Vi præsenterer hermed en anmeldelse af “Horizon Green Energy Box FCJJ-40”, vurderet som et undervisningsmateriale, som vi bestræber os efter at kunne bidrage væsentligt til denne indsats.

Formålet med denne anmeldelse og indsats er at skabe interesse, generere opmærksomhed og forberede grundlaget for en kommende workshop og feedbackproces.

I denne sammenhæng inviterer vi alle interesserede til en nærmere udforskning af denne anmeldelse og ser frem til at udvide initiativets anvendelsesmuligheder gennem samarbejde og fælles læring.

 

Vær med her:

Klik på linket forneden for at hente materialet
[Anmeldelse]

 

Kontakt os her:

Videnscenter for procesteknologi

Teknikervej 2, 7000, Fredericia

haa@eucl.dk – Henning Aaberg – Uddannelses- & VidensCenterchef 

toe@eucl.dk Tobias Olsen – ViceVidensCenterchef

lth@eucl.dk – Lennard M. Thomsen – Projektudvikler og Underviser

[Videncentrets hjemmeside]