Erhvervsuddannelser skal give direkte adgang til universitetet

VIDENSCENTERET FOR PROCESTEKNOLOGI BAKKER OP OM NYT TILTAG

Hvis man spørger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, skal unge på erhvervsuddannelser i fremtiden have mulighed for at gå direkte fra at opnå svendebrev til at starte på en universitetsuddannelse.

Videncentret for procesteknologi er blevet gjort opmærksom på dette, igennem Camilla Grenander Almfort, som er EUC Lillebælts nye chefkonsulent. Hun har skrevet et opslag på LinkedIn om netop dette initiativ.

Aktuelt står mange med et svendebrev over for forhindringer før de kan begynde en universitetsuddannelse. Videnscentret for procesteknologi ser derfor meget positivt på denne potentielle ændring og ønsker derfor at støtte op om dette nye tiltag ved at skabe opmærksomhed herom.

ERHVERVSUDDANNELSENS PLADS I UDDANNELSESSYSTEMET

Det handler om at skabe en bro mellem erhvervsuddannelser og universitetsuddannelser – en nødvendighed for fremtiden

Mens valget af en erhvervsuddannelse historisk set har været nedprioriteret, har man i dag brug for en ny tilgang for at imødekomme de skiftende behov i arbejdsmarkedet.

Selvom der er blevet sat politiske mål, for at øge tilstrømningen til erhvervsuddannelserne, viser statistikken en udfordrende og modsat tendens. Optaget på det erhvervsfaglige område nåede i 2022 et rekordlavt niveau ifølge Dansk Statistik. Dette problem er ikke blot en bekymring for erhvervsuddannelserne, men en udfordring for hele samfundet.

Initiativer, der fremmer en mere naturlig overgang fra erhvervsuddannelser til universitetsuddannelser, er af central betydning for at imødegå denne udfordring. Videncentret for procesteknologi er et eksempel på en sådan indsats, der søger at belyse og støtte op om denne problematik.

For at styrke tiltaget yderligere, kan der henvises til en undersøgelse udført af Danmarks Evalueringsinstitut allerede i 2019. Undersøgelsen påpeger de dårlige muligheder for videreuddannelse samt den usikkerhed, som mange oplever ved valg af faglig retning. Trods undersøgelsens resultat er udfordringen i 2023, gående imod 5 år senere, ikke blevet adresseret.

Ved at adressere disse udfordringer og skabe bedre sammenhænge mellem erhvervsuddannelser og universitetsuddannelser, kan man sikre en mere smidig overgang og bedre uddannelsesmuligheder for alle.

MATTIAS TESFAYES FREMSYN

”Jeg vil gerne åbne en motorvej fra erhvervsuddannelserne ind på de videregående uddannelser, på samme måde som der i dag er en motorvej fra gymnasiet. Man skal ikke risikere at lukke døre for sig selv, hvis man vælger en erhvervsuddannelse fremfor gymnasiet. I dag kan en student med fransk på A-niveau komme direkte på maskinmesterskole, mens en smed skal tage supplerende kurser”

Udtalelsen uddybes yderligere med at initiativet fokuserer på relevante erhvervsuddannelser og relevante videregående uddannelser.

Som eksempel bruger Mattias Tesfayes maskinmesteruddannelsen, der i denne sammenhæng er et strålende eksempel. Det er nemlig værd at bemærke, at artiklens forfatter selv har opnået en nylig maskinmesteruddannelse, hvilket understreger den praktiske relevans af initiativet, som er baseret på skribentens egen oplevelse og indsigt.

 

VIDENSCENTRETS PERSPEKTIV

Rettes blikket tilbage mod Videnscentret for Procesteknologi, fremstræder der en oplevelse af at erhvervsuddannelser kan spille en central rolle i at kultivere den faglige alsidighed, fremtidens arbejdsmarked efterspørger.

Dette understøttes af Videnscentrets egne initiativer og observationer hermed, inden for områder som AR-teknologi, 3D-scanning og ChatGPT, hvorved Videnscentret er med til at udvide arbejdsmarkedets alsidighed og forbedre den enkelte arbejdstagers fleksibilitet og værdi på arbejdsmarkedet. Dette medvirker at erhvervsuddannelser fremadrettet kan agere som en kilde til fremtidig vækst og succes på samfundsmæssig plan.

FØLG MED HER!

I de følgende links kan man finde Camillas indlæg, relevante artikler og dokumentation vedrørende initiativet:

[Camillas LinkedIn indlæg]

[Artikel fra Camillas indlæg]

[Dansk statistik – optag]

[Eva.dk – infografik]