I disse dage er mange interesserede og nysgerrige på ChatGPT. Det gælder også medarbejdere på Kold College i Odense, hvor hele 80 medarbejdere var tilmeldt vores ChatGPT workshop. Medarbejdere fra blandt andre restaurationsuddannelsen, mejeristuddannelsen, HTX og administrationen deltog i workshoppen.

Blandt de tilmeldte var Kim Møller Madsen, der er underviser på mejeristuddannelsen.
Det var et fint oplæg, som egentlig var meget teknisk i forhold til, hvordan ChatGPT virker. Som mejerist vil man kunne anvende teknologien til produktionstal eller målinger i forhold til kvaliteten. Man vil kunne tage data og skabe et overblik over, hvordan en produktion har været inden for et bestemt tidsrum, og ud fra resultatet vil man kunne justere forskellige parametre for at nå frem til det ønskede resultat.
Som underviser kan man bruge ChatGPT til skemaplanlægning eller vagtplanlægning.”, fortæller Kim Møller Madsen.

Jakob Dannesboe, der står for workshoppen fortæller ”Folk var meget begejstret for de arbejdsopgaver, som man kan bruge ChatGPT til. Især dens evne til at agere studievejleder var imponerende, da den ved meget om de forskellige uddannelser. Generelt var der ikke meget modstand mod at bruge ChatGPT. Mange kendte det i forvejen, og nogle brugte det allerede både i undervisningen og privat. Der var mange spørgsmål omkring GDPR og private data, da disse emner stadig står lidt uklart for mange i forhold til ChatGPT.”