Nyt projekt skal øge det grønne mindset hos AMU-kursister

Nyt projekt organiseres som et partnerskab.
Projektets målsætning er blandt andet at udvikle og afprøve undervisningsforløb, der øger det grønne mindset hos AMU-kursister fra byggesektoren og produktionsindustrien. AMU-kursisterne får øget deres kompetencer inden for klimatilpasning og grøn omstilling, så de kan medvirke i deres virksomheders grønne omstillingsproces. Projektet løber til udgangen af 2025.

Selve undervisningen flyttes ud på virksomhederne, og tager udgangspunkt i den konkrete virksomheds arbejdsopgaver. Undervisningen bliver enten fysisk eller online.

Projektets deltagende videnscentre er:

  • Videnscenter for Håndværk – Bæredygtighed
  • Viden om Data
  • Videncenter for Digital Handel
  • Videnscenter for Procesteknologi
  • CIU – Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne
  • eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring

4 faglige videnscentre bidrager med viden og kompetencer inden for hver deres kernekompetencer, mens 2 videnscentre bidrager med didaktisk, pædagogisk og teknisk viden.

Videnscenter Procesteknologi vil repræsentere erhvervsuddannelserne Procesoperatør, Industrioperatør, Mejerist, Smed og Lager, og vil dertil stå i spidsen for AMU-kurset Bæredygtig Produktion, som er målrettet disse uddannelser.

Udover videnscentrene deltager skoler og virksomheder, efter eget ønske, også i partnerskabet.
I alt 15 skoler deltager, heriblandt EUC Lillebælt.
Partnerskabet er åben over for deltagelse fra flere skoler og virksomheder.

I Videnscenter Procesteknologi har vi allerede en del undervisningsmaterialer med fokus på grøn omstilling og bæredygtigt.

Du finder dem her: