Team Danmark-ordning på erhvervsuddannelser

I sidste uge vedtog folketinget at Team Danmark-ordningen på erhvervsuddannelserne, der har kørt som en forsøgsordning siden 2017, bliver gjort permanent. I mange år, har der kørt en lignende ordning på de gymnasiale uddannelser, og nu er det muligt at opnå fleksible vilkår på alle typer ungdomsuddannelser.

Det betyder at talenter og atleter med sportslig godkendelse fra Team Danmark har mulighed for at forlænge skole- og praktikforløb med op til 50 %. Ordningen kan bruges på alle erhvervsuddannelser i Danmark. Uddannnelsesforløbene (praktik og skole) skal dog individuelt tilpasses den enkelte, så det bedst muligt kan tilpasses den enkeltes hverdag og sportslige aktiviteter, men også praktikvirksomhedens behov.

Team Danmark arbejder tæt sammen med en række erhvervsuddannelsesskoler med eliteidrætstilbud af særlig høj kvalitet (Team Danmark uddannelsespartnere). I kan finde en oversigt over uddannelsespartnere her: Uddannelsespartnere | Team Danmark. De fleste skoler tilbyder desuden fleksibilitet til ’lokalt godkendte’ eliteidrætselever.

I 2020 gennemførte Team Danmark, sammen med IDAN, en evaluering af eliteidrætstilbuddene på ungdomsuddannelser. Generelt var talenterne/atleterne meget tilfredse med fleksibiliteten på erhvervsuddannelserne, men de manglede kendskab til ordninger og muligheder. Derfor spreder vi kendskabet til mulighederne på erhvervsuddannelserne.

Læs mere om erhvervsuddannelsesmulighederne her:

Erhvervsuddannelse og eliteidræt | Team Danmark

 

I meget velkomne til at tage fat Team Danmark med spørgsmål eller for sparring.

Christina Teller chte@teamdanmark.dk og Morten Brammer Olesen mbol@teamdanmark.dk