Undervisere fra Kold College og UCL har været på digital læringskonference som en del af et EU-projekt. Anders Ciljesø, underviser på Kold College, stod for arrangementet, og inviterede Mark Arpe Mortensen fra CIU – Center for it i undervisningen til at komme med sit bud på, hvordan underviserne kan gøre deres egen undervisning endnu mere digitaliseret.

Mark Arpe Mortensen gav en god gennemgang af Studietube, som nogle af underviserne allerede er bekendt med. Studietube kan understøtte undervisningen med mange forskellige programmer, som kan lette dagligdagen for underviserne ved at gøre undervisningen mere digital og spændende.

Blandt andet skulle underviserne finde deres ynglings billede fra undervisningen og bruge programmet Thinglink til at tilføje relevante elementer. Eksempelvis fremlagde mejeristunderviser Kim Møller Madsen de elementer, som han havde valgt til sit billede, der forestillede en øl-brygningsproces. Han havde tilføjet spørgsmål til dele af processen, som eleverne skal svare på, video og informationstekster, der alle lærte eleverne om øl-brygningsprocessen.

Deltagerne lærte også at redigere deres egen video i programmet VideoMixer. De skulle lave en kort video om sig selv, hvor de brugte nogle af de videoredigeringselementer, som programmet tilbyder.
Jeg er positivt overrasket over, at man kan snappe, altså at billede og tekst passede så hurtigt sammen. – fortæller Kim Møller Madsen

Vi bruger videoer til vores maskiner i form af QR- koder, så vi kan sagtens bruge det her program – fortæller Pia fra UCL. Mark Arpe Mortensen tilføjede, at det desuden er en god ide at lave video til ens teoriundervisning, fordi teorien som regel er den samme, og derfra skal videoerne ikke laves om. Nogle steder ser eleverne teorivideoerne derhjemme som en lektie.

Der var enighed blandt deltagerne om, at VideoMixer er et program, som de nemt kan fordybe sig i og vil komme til at anvende i deres undervisning.

Udover Thinglink og VideoMixer, kom deltagerne også omkring H5P (et alternativ til PowerPoint) og arbejdede med Merge Cube, der er en fysisk terning i pap, som med en app forvandles til en virtuel terning, hvor underviserne selv bestemmer og koder indholdet. Eksempelvis kan man med terningen lære noget om hjernen ved at tilføje nogle spørgsmål og svarmuligheder til eleverne.

Afslutningsvis blev dagen evalueret.
I 2023 har vi fokus på at opdatere vores materiale, så jeg kan helt sikkert godt bruge nogle af de værktøjer, som vi har arbejdet med i dag. – fortæller Kim Møller Madsen.

Andre fortalte, at en ulempe ved de digitale værktøjer er, at det tager tid at sætte sig ind i dem, så man uden problemer kan arbejde med dem. Men at de helt sikkert har fået mod på at gøre undervisningen mere digital. Mange ting kan gøres nemmere og mere spændende for eleverne, fordi de fleste af eleverne er født ind i en teknologisk og digital verden.

Deltagerne til den Digitale læringskonference
tv: Claus Strøm (underviser på mejeristuddannelsen) - th: Anders Ciljesø (projektleder og underviser på Kold College)
Merge Cube
Merge Cube'en set igennem app'en Cosapces edu
Merge Cube'en indeholder lærerig information