Kold – first mover med bæredygtighedschef

Kold i Odense er ikke kun den eneste erhvervsskole i hele Skandinavien, der har mejeristuddannelsen – de er også den eneste danske erhvervsskole, der har en bæredygtighedschef. Han hedder Søren Vestergaard Lohmann, og har været ansat som bæredygtighedschef siden august 2022. Selvom stillingen som bæredygtighedschef er ny for ham, kender han Kold særdeles godt efter at have været ansat på skolen i 30 år.

Søren er oprindeligt uddannet kok og konditor, og har sidenhen haft forskellige stillinger i skolens forskellige afdelinger, hvor han løbende har taget et PG, diplom i ledelse og meget mere.

Bæredygtighed er fremtiden

Lige nu blomstrer opmærksomheden omkring grøn omstilling og bæredygtighed som aldrig før. Grøn omstilling og bæredygtighed er og bliver en del af vores hverdag – og der kommer mange flere tiltag i fremtiden, end vi allerede oplever nu. Søren oplever at den nye generation af elever har meget mere fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed end hans egen generation.

Sørens opgaver består i, at gøre Kold så bæredygtig som overhovedet muligt.
Vi er allerede en meget selvforsynende skole. Vi er selvforsynende i det omfang det giver mening. Vi har alle Jord til Bord uddannelserne som blandt andet landmand, gartner, bager, kok og mejerist, hvor de produkter der bliver produceret på de forskellige uddannelser, bliver brugt af andre uddannelser. Det fungerer så godt med at være selvforsynende, at vi er begyndt at planlægge, hvornår vores gæs skal fedes op, så de er klar til, at kokkene skal lave julemad. Vi planlægger, hvornår der skal plantes krydderurter, hvornår grisene skal være klar, og så sørger vi for at have så lidt madspild som overhovedet muligt. Eksempelvis laver mejeristerne smør, hvor der bliver kærnemælk tilovers. Kærnemælken er et restprodukt, som kan bruges i kantinen og i Mad & Oplevelser.”

Kold har delt bæredygtigheden op i tre kategorier – den miljømæssige bæredygtighed, den sociale bæredygtighed og den økonomiske bæredygtighed. Til hver kategori er der tilknyttet nogle undervisere, der er med til at lave tiltag inden for deres kategori. Grupperne mødes en gang i kvartalet, hvor de planlægger gruppens mål. Eksempelvis skal de undervisere, der er med i miljøgruppen i gang med et affaldssorteringsprojekt, hvor de skal finde ud af, hvordan affaldet på skolen skal sorteres i den nærmeste fremtid. Gruppen med social bæredygtighed har arrangeret en bæredygtighedsdag for alle nye elever på grundforløbene og 1. g´erne på KGT.

Bæredygtig mejeristuddannelse

Også på mejeristuddannelsen er der blevet gjort nogle tiltag, der skal gøre uddannelsen mere bæredygtig. ”Inden længe får uddannelsen forhåbentlig en Digital Tvilling, hvor det bliver muligt for undervisere og lærlinge at styre og skabe overblik over træningsmejeriets udstyr osv. Derudover får vi efter jul nogle nye ostekar, hvor er der vand i kappen på ostekaret for at holde mælk og ostekorn ved en temperatur på 32-38 grader. De nye ostekar har en lukket vandkreds, så der ikke løber vand på gulvet under hele osteprocessen.” – forklarer undervier Claus Strøm.

 Mange bække små

Søren Vestergaard Lohmann har allerede tænkt bæredygtighed ind i mange af erhvervsskolens daglige rutiner. ”Vi har fundet ud af, at vi nu kan begynde at stille gav til mange af vores leverandører. Vi har for eksempel et samarbejde med et firma, der laver arbejdstøj, hvor det gamle tøj bliver lavet om til måtter. Sammen med vores tekniske chef, er jeg ved at gøre det til et krav, at alle vores alarmer på skolen er lavet af genanvendeligt plast, vi handler så vidt muligt altid lokalt eller dansk, og vi sørger for at handle bæredygtigt. Selvom det er ting, som vores elever ikke lægger mærke til i hverdagen, så er der andre ting, hvor de ikke kan undgå at opleve, at de går på en bæredygtighedsfokuseret skole. Eksempelvis oplever de elever, der bor på vores skolehjem, at de får mad fra vores forskellige uddannelser og mad fra vores egen jord. De får f.eks. brød fra vores egne bagerelever.  Noget af det har de selv været med til at producere. Alt i alt er der mange små tiltag og valg, som kan gøre os til en mere bæredygtig skole. Når vi skal tage stilling til bæredygtighed, så handler det ofte om valg og fravalg. Det handler også om at have den fornødne viden til at foretage de rigtige valg. Derfor skal vi ruste de unge, virksomhederne og deres medarbejdere til at agere i en verden, hvor bæredygtighed har en større rolle end nogensinde før” – afslutter Søren Vestergaard Lohmann.

Søren ude i Kold's egen urtehave, som de forskellige uddannelser flittigt bruger