Smedelærlinge er med i dansk-tysk samarbejde

I sammenlagt en måned har smedelærlinge fra EUC Lillebælt og den tyske metalskole Berufliche Schule Stahl- und Maschinenbau BS04 brugt en masse tid sammen. I samarbejde med Erasmus+ er det 2. gang at danske smedelærlinge fra EUC Lillebælt er på udveksling i Hamburg i Tyskland – og omvendt.

I alt 4 lærlinge fra EUC Lillebælt og 3 lærlinge fra den tyske metalskole har besøgt hinandens skoler og virksomheder. Hver danske smedelærling var tilknyttet en tysk smedelærling – dog havde den tyske smedelærling Jaquline Hustedt tilknyttet to danske smedelærlinge, så regnestykket gik op.

Den første uge, hvor de danske smedelærlinge var på udveksling i Hamburg, var de med de tyske lærlinge på arbejde i deres virksomheder. Den anden uge var de med de tyske lærlinge på skole. På skolen skulle de sammen lave en bro ud af papir, hvor holdet med den mest holdbare bro vandt. Derudover lavede de konstruktioner og teknisk dokumentation ud fra tegninger af en hængekøje, som de senere lavede under de tyske lærlinges ophold i Danmark.

I Tyskland er lærlingetiden anderledes i forhold til den danske i den forstand, at de både er på erhvervsskolen Berufliche Schule Stahl- und Maschinenbau BS04 for at lære det teoretiske, og på skole ude i virksomhederne (i virksomhederne er der en afdeling for lærlinge, hvor de lærer alt det praktiske). Sidst men ikke mindst, er de ude i virksomheden og arbejde.

Det vores smedelærlinge får ud af følge de tyske lærlinge er, at de lærer at gebærde sig på engelsk, og de lærer at bo selv. Vores 4 lærlinge boede sammen i en lejlighed nær den tyske skole. Men de får også set de tyske virksomheder, der er meget større end de danske.” – fortæller underviser Mikael Kristiansen.

De tyske lærlinge besøger EUC Lillebælt

Da det blev de tyske smedelærlinges tur til at besøge deres danske kammerater, skulle de blandt andet bygge rammerne til en hængekøje sammen. Der var forskellige krav til hængekøjen, som blandt andet, at den skulle kunne bruges af et voksent menneske, den skulle fylde så lidt som overhovedet muligt, og så skulle den være til enten udendørs eller indendørs brug.

Da lærlingene skulle præsentere deres fælles projekter var  to af de tyske og tre danske mestre mødt op på EUC Lillebælt.

Derudover kunne lærlingene også vise deres færdige hængekøjer til EUC Lillebælts ledelse, det lokale uddannelsesudvalg for smede, skolens bestyrelse og Dansk Metal, der også var mødt op.

Samarbejdet mellem Berufliche Schule Stahl- und Maschinenbau BS04 og EUC Lillebælt fungerer rigtig godt. Fra BS04 er det underviserne Jens Komp og Jens Rosenberg, der står i spidsen for samarbejdet og noget af indholdet til udvekslingsturene. De besøgte også EUC Lillebælt, hvor de fik et indblik i lærlingenes og undervisernes hverdag på smedeuddannelsen.

Mads Borg Jakobsen og Mick Voss på arbejde i den virksomhed, hvor Mick er i lære

De danske smedelærlinge på el-løbehjul i Hamburgs gader

Nicolai Dalum Jensen - Jaqueline Hustedt - Emil Schneel Nissen

Mads Borg Jakobsen - Mick Voss

Dustin Duchs - Malthe Skov Nielsen

Malthe og Dustin fortæller om deres hængekøje stel

Alle de danske og tyske lærlingene

Alle de involverede i udvekslingsprojektet