Klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen besøger EUC Lillebælt ”Videnscenter Procesteknologi”

I forlængelse med åbningen af Klimafolkemødet i Middelfart besøger Klima-, energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen EUC Lillebælt ”Videnscenter Procesteknologi” i samarbejde med Dansk Metal.

Besøget tog udgangspunkt i den grønne energiomstilling med fokus på behovet for nye grønne kvalifikationer i erhvervsuddannelserne. Derudover er det også vigtigt, at de unge får øjnene op for de disse nye karrieremuligheder, som erhvervsuddannelserne giver i relation til den grønne energiomstilling. For der er brug for, at der kommer endnu mere fokus på den grønne energiomstilling, hvis vi skal nå klimamålsætningerne.

Besøget startede med en velkomst fra EUC Lillebælts direktør Lars Middelboe og et lille oplæg fra Uddannelseschef Henning Aaberg, som har et særligt fokus på den grønne energiomstilling med udvikling af nye specialer på smedeuddannelsen og procesoperatøruddannelsen. Han kunne dertil glædeligt fortælle, at EUC Lillebælt har et godt samarbejde med Triangle Energy Alliance, der arbejder på at bygge videre på Trekantområdets ideelle energi-infrastruktur – et samarbejde, som forventes at blive udbygget endnu mere.

På rundvisning i smedeværkstedet

Under besøget snakkede Dan Jørgensen med EUC Lillebælts smedelærlinge om, hvad der kunne gøres for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Dertil blev der svaret, at det kunne hjælpe at øge uddannelsernes prestige, for der er kun fordele ved at vælge en erhvervsuddannelse. Man får lærlingeløn, man er garanteret arbejde, det er nemt at læse videre til noget andet, hvis man får lyst til det, og man får en god løn.

På rundturen i EUC Lillebælts smedeværksted fik Dan Jørgensen et indblik i de maskiner, robotter, teknologier og håndværk, som faglærerne til dagligt underviser lærlingene i.
Smedeuddannelsen er én af de uddannelser, som er med i EUC Lillebælts ”Videnscenter Procesteknologi” – hvor der er fokus på at løfte den grønne omstilling hos forskellige erhvervsuddannelser og give eleverne/lærlingene den bedste og nyeste viden, så de bliver så dygtige som overhovedet muligt.

Til sidst fik EUC Lillebælts yngste EUX elever på grundforløbet mulighed for at snakke med Dan Jørgensen om deres valg af uddannelse. For hvorfor egentlig vælge en EUX uddannelse?
Eleverne forklarede, at de med en EUX uddannelse både får en studentereksamen og en erhvervsuddannelse – dermed er de gode kandidater, når de skal ud og søge job. Dette kunne dog have været en god ting at vide, når man står og skal vælge uddannelse efter folkeskolen, fortalte de. For de fleste klassekammerater fra folkeskolen valgte en almindelig gymnasieuddannelse – nogle fordi de bare fulgte med strømmen. Dan Jørgensen afsluttede besøget med at rose eleverne for deres mod.
”Det er godt I turde gå imod strømmen og vælge en uddannelse, der tiltaler jer. For der er virkelig brug for jer ude i virksomhederne – især når det kommer til den grønne energiomstilling. For uden jer, ville der ikke være nogen til at bygge de grønne energianlæg, producere Power-To-X og alle de andre essentielle ting, der skal gøre Danmark mere grøn.”

Dan Jørgensen bydes velkommen af Lars Middelboe og Frederik Enevoldsen

Rundtur i smedeværkstedet - Faglærer Mikael Kristiansen viser Dan Jørgensen Kantpressen

Dan Jørgensen taler med to smedelærlinge

Dan Jørgensen taler med de yngste EUX elever