Alle smedeelever på EUC Lillebælt har fået læreplads

I januar 2022 startede 16 nye smedeelever på EUC Lillebælt. De har nu afsluttet Grundforløb 2, og kan alle til stor begejstring se frem til at starte på en læreplads efter sommerferien. De mange besatte lærepladser vidner om en stor efterspørgsel  på smedelærlinge, men også at flere unge starter deres karriere som smed.

For at få alle 16 smedeelever i lære inden udgangen af Grundforløb 2, er der blevet lagt hjerte, passion og engagement i det optimistiske mål. Per Juhl Kristensen, der er faglærer på uddannelsen, brugte sit netværk, da han hjalp med at skaffe lærepladser til sine elever. ”For at få alle elever afsat har jeg brugt mit netværk, som jeg har opbygget igennem mange år. Jeg kørte ud og besøgte virksomhederne inden eleverne skulle i praktik. På den måde kunne jeg bedst muligt matche elever og virksomheder. I praktikperioden kunne de se hinanden an inden en eventuel lærekontrakt. Nogle har oplevet det perfekte match, mens andre har fundet ud af, at det alligevel ikke klikkede.

Kasper Berthelsen starter som smedelærling hos både POM Industries A/S og Middelfart Spildevand til august. Han er dele lærling mellem de to virksomheder, hvilket betyder, at han skiftevis skal være begge steder. ”Det gode ved at skulle være to steder er, at jeg får en masse forskellig erfaring. De to virksomheder laver forskellige ting. Hos POM kommer jeg til at lave mange alsidige ting og skal arbejde med bygningsstål. Hos Middelfart Spildevand skal jeg arbejde med rustfrit stål, rør, montage og vedligehold. Lige nu er jeg bare lettet over, at jeg har fundet lærepladser, og glæder mig meget til at komme i gang.”

Middelfart Spildevand var egentlig ikke godkendt til at have smedelærlinge. Men det fik Per Juhl Kristensen hurtigt lavet om på. ”Middelfart Spildevand samarbejder med POM Industries A/S, der har gode erfaringer med at have lærlinge. Jeg tog derfor kontakt til Middelfart Spildevand og hjalp dem med at blive godkendt. Det er ikke en krævende proces, så hvis man som virksomhed gerne vil have lærlinge, hjælper vi som skole meget gerne med det.”

Sebastian Von Linstow er også blandt de 16 smedeelever, der starter på en læreplads efter sommerferien. Hans uddannelsesforløb skiller sig ud i forhold til de fleste af hans klassekammeraters, da han tager en EUX Smed. Som EUX Smed får han både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse, når han er færdig. ”Jeg har valgt en EUX Smed, fordi jeg gerne vil læse videre til maskinmester på et tidspunkt, og det er nemmere, hvis jeg også har en studentereksamen oveni min uddannelse som smed.” Ligesom mange af klassekammeraterne kunne Sebastian vælge mellem to potentielle lærepladser.
Jeg startede i praktik hos en anden virksomhed, inden jeg kom i praktik hos L. Østergaard Maskinfabrik A/S – og jeg fik egentlig tilbudt læreplads begge steder, men valgte til sidst at starte i lære hos L. Østergaard. De laver mange hasteopgaver og laver faktisk alt. Jeg kommer til at lære en masse ting og kommer til at styre en del maskiner, hvilket jeg glæder mig meget til – og så glæder jeg mig bare til at blive dygtig inden for mit fag og endelig komme i gang med det, som jeg har drømt om.”

Der er ingen tvivl om, at smedeafdelingen på EUC Lillebælt er stolt over, at alle deres elever har fået læreplads. Et hold på hele 16 elever er et relativt stort hold, hvis der sammenlignes med størrelsen på de forrige hold. ”Der er stadig ledige lærepladser til de fremtidige nye smede, og arbejdet med at hjælpe eleverne med at få en læreplads i hus er den fedeste følelse for mig som underviser.”, afslutter Per Juhl Kristensen.

De 16 smedelærlinge