Lean er flyttet ind i procesafdelingen på EUC Lillebælt

På EUC Lillebælt har procesafdelingen, der samarbejder med Videnscenter Procesteknologi, længe arbejdet med og undervist i Lean. Afdelingens Lean-undervisere underviser ikke kun de elever, der kommer på skolen, men også medarbejdere ude i virksomheder, som eksempelvis Arla og andre industrivirksomheder. Underviserne laver Lean-kurser lokalt på virksomhederne og inddrager deres medarbejdere, der ender med at kunne udarbejde egne Lean-strategier, som de arbejder videre med. De bliver rustet til at gøre det selv og aktivt samarbejde med ledelsen.

Lean-kurserne foregår som AMU-kurser og AMU-pakker. Som virksomhed kan man vælge, at det enten kun er medarbejderne eller ledelsen, der skal undervises i Lean. Men virksomheden kan også vælge en pakke, hvor det er begge parter der undervises.

I procesafdelingen havde de et ønske om at implementere deres Lean-ekspertise i deres egen hverdag, derfor begyndte de at kigge på deres interne procedurer – hvordan gør de selv, når de arbejder og underviser?
Lean er egentlig ikke designet til undervisningssektoren men primært industrien, så underviserne skulle til at tilpasse Lean begreber og værtøjer til undervisningssektoren. Eksempelvis blev begreber som produktionsmål og KPI overført til frafald og elevtilfredshed.

Tavlemøder

Ligesom der afholdes tavlemøder ude i virksomhedernes procesafdelinger, afholdes der også tavlemøder i EUC Lillebælts procesafdeling. Rent praktisk startede underviserne med at lave en skabelon for, hvordan de skulle holde tavlemøderne, hvor formålet var at eliminere små irritationsmomenter fra hverdagen, som eksempelvis oprydning, bestilling af materialer, elevfokus og ønsker til nyt udstyr. Førhen kunne disse irritationsmomenter fylde og plage underviserne i flere måneder. Nu fylder de ikke, fordi der bliver taget hånd om dem løbende.

Underviserne i procesafdelingen er delt op i 4 teams, hvor hver team afholder tavlemøde 1 gang i ugen i 10 minutter. Til tavlemødet skal alle regler overholdes. Mødet må ikke vare mere eller mindre end 10 minutter, alle skal deltage hvis muligt, man skal stå op og det er ikke tilladt at spise eller drikke imens.

Lean mødelokale til eleverne


Lean-tavle i lærerværelset – Når søjlen med de blå bolde er fyldt, bliver det fejret blandt underviserne

I starten fungerede Lean-underviserne som facilitatorer for at sikre en god gennemførelse. Efter den første måned blev der igangsat endnu et ugentligt tavlemøde, denne gang dog et fælles tavlemøde på 15 minutter for alle medarbejdere. På det fælles tavlemøde bliver der samlet op på de udfordringer, der evt. skulle være i de 4 teams. Der bliver snakket arbejdsmiljø, tilløb til ulykker, info fra afdelingslederen, status på igangværende projekter og andet relevant. De fælles tavlemøder har samme funktion som teammøderne. Tavlemøderne er generelt ikke til problemløsning – de bliver løst på et andet tidspunkt.

Punkterne på tavlen medfører ansvarlige, der skal finde en løsning på de påpegede problemer inden for en bestemt deadline. Eksempelvis et procesanlæg med utæt pakning på kølvandet, hvilket medfører gentagende episoder med vand på gulvet. Problemet italesættes, der udpeges en ansvarlig og sættes en deadline.

 

5S standard

En anden måde, hvor Lean er flyttet ind i procesafdelingens hverdagskultur er i undervisningslokalerne med en 5S lokale standard. Førhen var lokalerne ofte rodet, efter de var blevet brugt. Derfor blev der lavet en 5S standard, som både elever og undervisere skal overholde. Dette er en kulturændring, som ikke sker fra den ene dag til den anden. Det tager noget tid.

5S standarden er nu også ved at blive implementeret i værkstederne for at forbedre arbejdsmiljøet og forhindre ulykker og fejl. Eksempelvis skal værktøjet altid være på sin plads, så det ikke bliver væk og ikke ligger og roder i lokalet.


5S lokale standard – Hænger i alle 5S lokaler

Uddannelsesleder Benny Ziegler fortæller: ”Underviserne har taget godt imod den nye hverdag med lean-kultur – selvfølgelig er nogle ting lettere at efterleve end andre, men det fungerer og alle kan mærke den positive effekt, der kommer ud af det. Underviserne kan nu lægge deres fokus på ting, der ikke er tidsrøvere, netop fordi hverdagen er blevet effektiviseret”.

Idet underviserne arbejder efter en lean-kultur, kommer eleverne også til det, hvilket også præger deres arbejde, når de er ude i virksomhederne. Rammerne smitter af på eleverne og derfor på nutidens og fremtidens medarbejdere.

Lean-kulturens begreber og værktøjer kan med en god indsats tilpasses alle arbejdspladser og effektivisere hverdagen ved at dræbe tidsrøvere og løse problemer løbende.