Videnscentrene til DEG's årsmøde

Fra den 11. til den 12. maj 2022 blev DEG’s (Danske erhvervsskoler og- Gymnasier) årsmøde afholdt. På årsmødet kom der blandt andet fokus på, at videnscentrene på eud skal understøtte erhvervsskolernes undervisning i bæredygtighed. Videnscentrene fortalte om, hvordan de kan komme med nye former for undervisning, der styrker elevernes bæredygtige kompetencer.

Bjørk Fredslund Andersen fra Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed startede med at holde et oplæg omkring bæredygtighed og fortalte om videnscentrene. Han nævnte vores (Videnscenter Procesteknologi’s) nye grønne speciale til procesoperatører Procesoperatøruddannelsen trin 2 Grøn omstilling.

Deltagerne kunne til en workshop gå rundt om høre om, hvad de 10 forskellige videnscentre arbejder med i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed.

I videnscenter procesteknologi snakkede vi til workshoppen om brugen af AR, VR og 3D scanning (digital tvilling) og kombinationen heraf. Vi havde taget udstyr med i form af AR-briller og verdensmålsbolde med tilhørende spørgsmål, der bliver anvendt i undervisningen til henholdsvis digital læring og aktiv læring. Derudover fortalte vi om vores podcast, der er kommet på Spotify, og ikke mindst om vores nuværende og kommende Miniforløb i grøn omstilling og bæredygtighed. Miniforløbene er geniale, fordi de er nemme at klippe ind i undervisernes undervisning, så de ikke skal bruge tid på udvikling. Der findes miniforløb indenfor FN’s 17 verdensmål og om CO2 i skrivende stund og der arbejdes på nye forløb.

Videnscenter Procesteknologi's stand til DEG's årsmøde