Oplevelsesrig praktik i Isafjordur i Island

For første gang i EUC Lillebælts historie har elever fra procesoperatøruddannelsen og tømreruddannelsen været i praktik i Isafjordur i Island. Tidligere er det kun smedeelever, der har været så langt nordvest på, når de har været i praktik i Island. For at komme til Isafjordur fløj de 5 elever med en lille propelflyver fra Islands hovedstad Reykjavik. Da de ankom til Isafjordur, fik de stillet en bil til rådighed, så de i fritiden kunne køre ud og se landets smukke omgivelser.

 


Nordlys over Isafjordur

Sneen er ved at smelte og tingene dukker frem

Benny Ziegler – uddannelsesleder på EUC Lillebælt – besøgte eleverne i deres praktikperiode, hvor formålet var at pleje samarbejdet med praktikvirksomhederne og skaffe nye virksomhedsforbindelser. Endvidere var det målet at styrke samarbejde med byens erhvervsskole, i form af erfaringsudveksling på undervisningsområdet.

Inden jeg kom til Island, havde vejene til og fra Isafjordur været vinterlukket på grund af voldsom sne og is. Den dag jeg ankom, var det en af de første dage i noget tid, at det overhovedet var muligt at køre på vejene – og det var første dag i flere måneder, hvor der var solskin.”, fortæller Benny Ziegler.

 


Landingsbanen ses helt til højre

Første solstråle i lang tid

Benjamin og Nicolai er begge tømrerlærlinge. Deres praktikvirksomheder mindede på mange måder om deres danske tømrervirksomheder. Benjamin fortæller, at det var et super spændende ophold med mange opgaver og muligheden for at prøve en masse forskellige ting. Hans islandske kolleger fra virksomheden Vestfirski var gode til at give ham nye opgaver, ligesom han også selv fik lov til at byde ind, hvis han havde lyst til at bevæge sig ud i noget nyt. Han blev taget rigtig godt imod og oplevede kun flinke medarbejdere. Den sjoveste detalje ved praktikpladsen var, at de islandske tømrer sværger til brug af målebånd, hvor vi herhjemme aldrig ville bruge andet end en tommestok. Han kan kun anbefale oplevelsen til andre.

 


TV: Læremester TH: Benjamin

Nikolaj var i praktik hos tømrervirksomheden GOK. Han var blandt andet med til at renovere et hus, der lå med den fedeste udsigt, fortæller han.

 


TV+TH: Læremestre Midten: Nikolaj

De 3 procesoperatørelever – Nicolai, Espen og Peter – fik også en kæmpe oplevelse ud af deres praktikophold. Espen og Peter var i praktik hos virksomheden Kerecis, der laver noget så specielt som fiskeskind, der skal bruges som hud til eksempelvis brandsårsofre. Derfor arbejdede de under meget skrappe hygiejne regler, hvor de arbejdede i dragter i overtrykskabiner, med masker og handsker. Deres arbejde bestod i at fjerne skæl fra fiskeskind, hvor skindene efterfølgende cryo-fryses og endnu engang rengøres med kemikalier. Til sidst fjernes kemikalierne igen, så de er klar til at blive solgt til medicinalvirksomheder. Det er en nyere virksomhed, og meget af arbejdet var stadig manuelt, men der er udsigt til en mere automatiseret fremtid.

 


Espen(TV) og Peter(TH) afskaller fiskeskind

Espen(TV) og Peter(TH)

Den sidste procesoperatør, Nicolai, arbejder til daglig hos Carlsberg, der er Danmarks største bryggeri. I Isafjordur var han i praktik hos det lille bryggeri Dokkan. Her var han glad for at have muligheden for, at kunne følge hele brygningsprocessen fra når råvarerne kommer ind, til det færdige produkt påfyldes dåser, eller flyder ud af hanerne på deres egen café. På grund af størrelsesforskellen på de to virksomheder, fik han både masser af ny viden, men kunne samtidig bidrage med meget viden hjemmefra om blandt andet stordrift.

 


Nicolai i bryggeriet Dokkan

Nicolai i Dokkans café

Benny fortæller at de 5 praktikanter fik meget ros med på vejen af deres islandske kolleger ”Generelt er de meget imponeret over vores elever, fordi de kan så mange praktiske ting, når de kommer.
Men der er også stor forskel på, hvordan vores uddannelser er opbygget. Herhjemme bliver eleverne kastet ud det praktiske med det samme i deres uddannelse. I Island går eleverne i skole i 2 år, inden de kommer ud i en virksomhed. Det er også sjovt, at flere af vores eleverne fik tilbudt job, fordi de havde gjort et godt indtryk.”

Eleverne var i praktik i 14 dage, hvor de havde længere arbejdsdage end det de er vant til herhjemme. ”De møder ind omkring kl. 9 og får fri kl. 17, men til gengæld der er mange pauser i løbet af dagen. Tingene foregår i et mere roligt tempo, og så skal de også snakke engelsk, hvilket også er en oplevelse at tage med sig.  Når de tager herfra har de prøvet deres fag under andre omgivelser og regler – og så får de en kæmpe oplevelse og masser af personlige kompetencer med i bagagen.” afslutter Benny Ziegler.