Konference om grøn omstilling og bæredygtighed

I videnscenteret har vi deltaget i en spændende konference, der trak sig over 2 dage.
Konferencen omhandlede et nyt AMU-kursus som udvikles omkring grøn omstilling og bæredygtighed.

Formålet var blandt andet at dele viden, netværk og materialer til undervisningsbrug i grøn omstilling og bæredygtighed og komme med feedback på det nye kursus. Denne feedback lærte underviserne nogle gode elementer som de selv kan tage brug af i undervisningen og til at se hvor der mangler materiale og viden.
Deltagerne afprøvede øvelser, der var tiltænkt at skulle være en del af fremtidige kurser. Eksempelvis blev der lavet en øvelse, der påpegede, hvordan forskellige naturlige systemer er integreret og afhængige af hinanden.

Sidst, men ikke mindst blev der delt ideer til, hvordan man kan undervise i grøn omstilling og bæredygtighed og hvad de næste skridt fremad er.

Der arbejdes også fremadrettet med etableringen af et faglærernetværk til formål, at dele viden og kompetencer inden for grøn omstiling og bæredygtighed. Hvis dette netværk har interesse, kan faglærer og grøn omstillingsekspert Tobias kontaktes på Toe@eucl.dk

 

Deltagerne laver øvelse