I Videnscenter Procesteknologi har vi netop afholdt vores første fagseminar i grøn omstilling og bæredygtighed. Fagseminaret tog udgangspunkt i det allerede eksisterende AMU-kursus/mål “49554 – Bæredygtig Produktion”. Formålet var vidensdeling og at give deltagerne ny viden omkring grøn omstilling og bæredygtighed, og ikke mindst komme nærmere et svar på, hvordan vi i fællesskab laver kompleks viden omkring bæredygtighed om til pædagogisk praksis.

Deltagerne på fagseminaret var en god blanding af personer fra Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og Industriens Uddannelser samt undervisere fra andre erhvervsskoler (EUD/EUX og EUV), der alle havde gjort sig tanker om, hvordan de vil bruge grøn omstilling og bæredygtighed i undervisningen. Fælles for dem alle var dog følelsen af, at de manglede at blive klædt ordentligt på og få konkret inspiration til deres videre undervisning.

Underviser og udvikler i grøn omstilling og bæredygtighed – Tobias Olsen – kom med hans bud på, hvordan indholdet på et fremtidigt kursus kunne se ud. Deltagerne skulle selv arbejde kreativt og sætte ord på, hvad de forbandt med bæredygtighed. Her blev ord som genbrug, upcycling, økologi og energibevidst nævnt. Gennem workshoppen skulle deltagerne også gøre sig tanker om, hvordan den omfattende viden omkring bæredygtighed kunne formidles videre. Her var det ord som adfærd, relevans, målgruppefokus og ejerskab, der blev nævnt.

Deltagerne efterlyste især svar på, hvordan de implementerer grøn omstilling i elevernes/lærlinge/kursister/medarbejdernes vaner og adfærd. Mange af deltagerne oplever, at virksomhederne endnu ikke er klar til kompetenceudvikling inden for grøn omstilling og bæredygtighed, fordi emnet er så omfattende. Derfor mente mange, at det ville give mening, hvis medarbejdere fra virksomhederne i fremtiden kunne deltage i et introducerende kursus i grøn omstilling og bæredygtighed. For at kunne give dem et meningsfuldt kursusforløb, kræver det dog konkrete værktøjer og viden, der er tilpasset virksomhedernes og medarbejdernes behov.

Tobias havde taget et par konkrete undervisningsværktøjer med til deltagerne – blandt andet et afkrydsningskort over verdensmålene, en værktøjet Ahaslide som kunne bruges til, at indhentesvar fra deltagerne til en ordsky på projektoren (Se resultaterne fra de forskellige slides) og en grøn og bæredygtig historisk tidslinje (TikiToki) over udviklingen af bæredygtigheds tiltag, som deltagerne frit kan benytte.
Dagen sluttede af med en præsentation af vores AR-briller, der også er et konkret værktøj i den grønne omstilling.

Fagseminaret gav os, i Videnscenteret, en klar ide om, hvordan fremtidige kurser i grøn omstilling og bæredygtighed skal støbes. Nogle af de ønsker, som deltagerne havde, er allerede i støbeskeen, men fagseminaret gav også afsæt til flere konkrete tiltag.

   Der var i alt 23 deltagere på fagseminaret. 

Der arbejdes videre på etableringen af et faglærer-netværk inden for grøn omstilling og bæredygtighed, første arrangement vil være den 15. september 2022, med udgangspunkt i en virksomheds erfaringer omkring omstillingen til en bæredygtig hverdag og supplere med den sidste nye viden.

Mangler du også konkrete undervisningsværktøjer i grøn omstilling og bæredygtighed, eller ønsker du at blive en del af det nyetablerede netværk, er du velkommen til at kontakte os på procesteknologi@eucl.dk

 

Supplerende links fra underviser til underviser: