Videnscentret styrker lærlinge sammen med DI og erhvervslivet

Den 24. november 2021 deltog VidensCenter Procesteknologi ved EUC Lillebælt til et arrangement af DI Lærlingeindsatsen

Med arrangementet ville DI Lærlingeindsatsen orientere virksomhederne om trepartsaftalen og hvordan de og erhvervsskolerne arbejder med at eksekvere aftalen i praksis – gennem samarbejde styrker vi samspillet mellem erhvervsskolerne og virksomhederne og sikrer, at flere elever indgår uddannelsesaftaler tidligt og gennemfører deres uddannelse uden unødige afbrud undervejs.

Dagen bød på flere oplæg med velkomst af EUC Lillebælts direktør Lars Middelboe, et oplæg fra VidensCenterchef Henning Aaberg om VidensCenter Procesteknologi og vores indsatser for at supportere virksomheder og elever med indgåelse af uddannelsesaftaler samt et oplæg fra Lars Holmegaard, Training Manager hos Fiberline Composites A/S.

Heike Hoffmann, chefkonsulent hos DI, præsenterede virksomhederne for statistikker og fortalte derefter, hvad de hos DI Lærepladsfællesskabet og DI Lærlingeindsatsen gør for at sikre, at flere elever gennemfører deres uddannelser på bedste vis. Hun præsenterede, hvad de gør for at supportere virksomheder med at finde lærlinge og sikre de bedst mulige forløb – DI tilbyder bl.a. mentoruddannelse for lærlingeansvarlige, arrangementer og webinarer og digitale løsninger, der gør det lettere for erhvervsskoler og virksomheder at samarbejde.

VidensCenterchef Henning Aaberg delte, hvad VidensCenter Procesteknologi og værtsskolen EUC Lillebælt tilbyder elever og virksomheder for at øge og ikke mindst styrke uddannelsesaftalerne med bl.a. virksomhedsbesøg, korte praktikker tidligere i uddannelsen og tilbud.

Virksomhederne blev repræsenteret af Fiberline Composites og Lars Holmegaard, da han gav alle et indblik i, hvordan de rekrutterer og uddanner elever i samarbejde med de tekniske skoler, heriblandt EUC Lillebælt.

 

Arrangementet bød på opdateringer på indsatser og inspiration til nye tiltag hos deltagerne, og hos VidensCenter Procesteknologi glæder vi os til det fortsatte samarbejde for at styrke eleverne i deres uddannelse.

Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar

 • Regeringen og arbejdsmarkedets parter, november 2020
 • Formålet: At sikre flere elever på erhvervsuddannelserne bedre muligheder for at få en læreplads og sikre færre elever med unødige afbrud under deres uddannelse
  • Elever skal ikke stå alene med ansvaret for at finde en læreplads
  • Tidligere lærepladsaftaler
  • Færre korte lærepladsaftaler
  • Mere fleksible erhvervsuddannelser
  • Flere unge voksne på erhvervsuddannelserne
  • Forhøjet lønrefusion til virksomheder med lærlinge

Læs mere om trepartsaftalen hos Børne- og Undervisningsministeriet her.