VidensCentret til Industriens Dag

VidensCenter Procesteknologi deltog på Industriens Dag den 3. november 2021, hvor temaerne var grøn omstilling, digitalisering og automatisering samt de krav, det stiller til virksomheder, deres medarbejderes kompetencer og ikke mindst faciliteter

Industriens Dag er en årlig konference, der er arrangeret af Trekantområdet Danmark i samarbejde med Fremstillingsindustrien, DI Trekantområdet og de syv erhvervsorganisationer i Trekantområdet: Haderslev Erhvervsråd, Business Kolding, Vejle Erhverv, Middelfart Erhvervscenter, Business Fredericia, Billund Erhvervsfremme og UdviklingVejen. Formålet er at styrke og inspirere industrien i Trekantområdet og produktionsvirksomhederne.

Programmet var opdelt i tre spor: Teknologi og Innovation, Grøn Omstilling samt Kompetencer og Arbejdskraft.

 

Læs mere om Industriens Dag her.

 

VidensCenter Procesteknologi deltog på konferencen med uddannelseschef og VidensCenterChef Henning Aaberg og uddannelsesleder Benny Ziegler, hvor der blev tid til at opleve flere spændende oplæg fra bl.a. Connie Hedegaard, tidligere energi- og klimaminister og nuværende bestyrelsesformand for Concito og Tue Mantoni, formand for Vækstfonden og Dansk AM Hub.

Vi stod også med en stand om AR og VR i stand- og netværksområdet på dagen, hvor vi havde udstyr med, så deltagere kunne prøve udstyret og få indblik i, hvad AR og VR kan til både undervisning og oplæring af elever og medarbejdere, men også for produktionen generelt. Her fik vi os nogle gode snakke med andre uddannelses- og vidensinstitutioner, foreninger og virksomheder om dagens program, bæredygtighed og digitalisering, AR og VR samt hvordan vi bedst muligt videndeler på kryds og tværs.

VidensCenterChef Henning Aaberg udtaler om dagen: “VidensCenter Procesteknologi deltager med glæde i Industriens Dag – og der var meget stor interesse for AR og de muligheder, der blev illustreret på VidensCenter Procesteknologis stand. Derudover var det også en lokal glædens dag med underskrivelsen mellem SkillsDenmark, Middelfart Kommune og Fredericia Kommune om, at Skills i 2023 kommer til Fredericia med VidensCenter Procesteknologi som aktiv partner.”

 

VidensCenter Procesteknologis stand om AR og VR