Nye midler til grøn omstilling og bæredygtighed

VidensCenter Procesteknologi får 6 mio. kr. over de næste fire år til arbejdet med at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb og materialer om bæredygtighed og grøn omstilling

VidensCenter Procesteknologi får 6 mio. kr. over de næste fire år til arbejdet med at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb og materialer om bæredygtighed og grøn omstilling.

Den 2. november 2021 indgik regeringen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet en aftale om udmøntning af en pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering. Aftalen kommer efter finansloven for 2021, hvor regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet afsatte 100 millioner kroner årligt i 2021-2022 til opkvalificering og efteruddannelse inden for klimatilpasning og grøn omstilling.

Aftalen skal være med til at markere erhvervsuddannelsernes bidrag til den grønne omstilling og den fælles indsats for at indfri de ambitiøse danske klimamål.

Med aftalen afsættes 54 mio. kr. til de ni nationale videnscentre og arbejdet med at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb og indhold samt hjælpe med kompetenceudvikling af undervisere inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Tilskuddet til den grønne omstilling hos Videnscentret
De næste fire år vil vi hos VidensCenter Procesteknologi have 1,5 mio. kr. til at arbejde med grøn omstilling og bæredygtighed, så vi kan være med til at sikre, at elever som fremtidige produktions- og industrimedarbejdere og undervisere kan imødekomme nye krav og arbejder effektivt og miljøbevidst.

Videnscenterchef Henning Aaberg udtaler om tilskuddet, at han ”ser frem til at VidensCenter Procesteknologi får den ekstraordinære mulighed for at videns- og kapacitetsopbygge kompetencer inden for grøn omstilling og bæredygtighed, og som fremtidigt kraftcenter bidrage til opfyldelse af de nationale og globale klimamålsætninger,” og tilføjer: ”Grøn omstilling og bæredygtighed er en del af EUC Lillebælts DNA – vi har 835 m2 solceller installeret på vores grund, og arbejder med udvikling og gennemførelse af uddannelse af elever og kursister i samspil med virksomheder inden for fremstilling og anvendelse af energi og ressourceoptimering med genanvendelse og genbrug.”

Vi glæder os meget til at kunne arbejde målrettet med grøn omstilling og bæredygtighed, som i 2022 er en afgørende del af vores strategi for videndeling og kompetenceudvikling.

Læs mere om aftalen her.