Den 3. september 2021 havde EUC Lillebælt og VidensCenter Procesteknologi besøg af Udvalget for Proceslederuddannelsen

Uddannelseschef Henning Aaberg præsenterede VidensCenter Procesteknologi over for udvalget – formålet bag VidensCentret og de aktiviteter, der kendetegner VidensCenter Procesteknologi – med artikler, undervisningsmateriale og arrangementer inden for mejeri, proces- og industrioperatør, smed samt lager og terminal med et fokus på at inkorporere digitalisering og robotteknologi i stigende grad på uddannelserne.

 

Efter præsentationen og fik udvalget en rundvisning på EUC Lillebælt for at se faciliteterne – værkstederne, proceshallen og mikrobryggeriet.

 

Hvis du vil vide mere om proceslederuddannelsen, kan du læse mere her.