Udvalg for Proceslederuddannelsen på besøg hos EUC Lillebælt

Den 3. september 2021 havde EUC Lillebælt og VidensCenter Procesteknologi besøg af Udvalget for Proceslederuddannelsen

Uddannelseschef Henning Aaberg præsenterede VidensCenter Procesteknologi over for udvalget – formålet bag VidensCentret og de aktiviteter, der kendetegner VidensCenter Procesteknologi – med artikler, undervisningsmateriale og arrangementer inden for mejeri, proces- og industrioperatør, smed samt lager og terminal med et fokus på at inkorporere digitalisering og robotteknologi i stigende grad på uddannelserne.

 

Efter præsentationen og fik udvalget en rundvisning på EUC Lillebælt for at se faciliteterne – værkstederne, proceshallen og mikrobryggeriet.

 

Hvis du vil vide mere om proceslederuddannelsen, kan du læse mere her.