Bliv specialiseret inden for Pharma og Fødevareingrediens som procesoperatør

Fra sommeren 2022 vil EUC Lillebælt udbyde specialet "Pharma & Fødevareingrediens" som en del af procesoperatøruddannelsen

Procesoperatøruddannelsen, som er en del af VidensCenter Procesteknologi, vil fremover tilbyde specialet Pharma & Fødevareingrediens på EUC Lillebælt.

Som procesoperatør styrer, overvåger og regulerer du avancerede produktionsanlæg – analyserer kemiske og fysiske processer – korrigerer komplekse fejl og arbejder med reparation og optimering af diverse anlæg.

Som procesoperatør specialiseret inden for Pharma & Fødevareingrediens arbejder du med produktion inden for både medicinal- og fødevareindustrien. I arbejdet ligger der et ekstra fokus på produktionshygiejne, laboratoriearbejde, engelsk og på regler og krav for produktion inden for pharma og fødevarer.

Pharma & Fødevareingrediens vil udbydes som et speciale under procesoperatøruddannelsen og som AMU-kursus.

Pharma & Fødevareingrediens som en del af EUD og EUV
Specialet bygger ovenpå hovedforløbet med 10 ugers undervisning, som giver gode muligheder inden for især medicinal- og fødevarebranchen.

 • Engelsk – niveau E (2 uger)
 • Modul 1 – GMP (1 uge) og maskinkendskab- og betjening (1 uge)
 • Modul 2 – GMP (0,6 uge) og produktionshygiejne (1,4 uge)
 • Modul 3 – Laboratoriekendskab (2 uger)
 • Modul 4 – Kvalificering og validering (2 uger)

Pharma & Fødevareingrediens som AMU-kursus

 • Engelsk – Jobrelateret fremmedsprog med basalt eller nuanceret ordforråd (2 uger)
 • Modul 1 – GMP (5 dage) og Maskinkendskab og -betjening (5 dage)
 • Modul 2 – GMP (3 dage) og Produktionshygiejne (7 dage)
 • Modul 3 – Laboratoriekendskab (10 dage)
 • Modul 4 – Kvalificering og validering (10 dage)

Modulernes faglige indhold og opnåede kompetencer

 • Med Engelsk bliver du i stand til at udføre arbejdsopgaver med engelsk i komplekse kommunikationssituationer
 • Med GMP og Maskinkendskab og -betjening lærer du om medicinal- og fødevareindustriens myndighedskrav samt om inspektion, produktionsformer og produktionsstyring
 • Med GMP og Produktionshygiejne lærer du om beklædningskrav inden for rumklassificeringer og bliver trænet i aseptisk omklædning, betjening af udstyr og kontrolmetoder
 • Med Laboratoriekendskab lærer du om analyseudstyr og -metoder inden for medicinal- og fødevareindustrien med miljøprøver, miljømonitorering samt mikrobiologisk prøveudtagning og kontrolmetode
 • Med Kvalificering og validering får du kendskab til kvalitetsstandarder, validering og kvalificering

 

Læs mere om Pharma & Fødevareingrediens eller kontakt uddannelseschef Henning Aaberg på haa@eucl.dk eller på +4579201120.

Oversigt over opbygningen af specialet Pharma & Fødevareingrediens