Fra sommeren 2022 vil EUC Lillebælt udbyde "Trin 2 - Produktivitet" som en del af industrioperatøruddannelsen

På EUC Lillebælt udbydes Industrioperatør – Trin 2 Produktivitet som et fælles udbud i samarbejde med industrioperatørskoler både på tværs af og langs landet med start august 2022.

Som industrioperatør (trin 1) kan du udføre driftsopgaver i en industriproduktion og betjene produktionsanlæg effektivt og uden ressourcespild.

Som industrioperatør specialiseret i Produktivitet (trin 2) kan du varetage nye opgaver og funktioner, der kræver mere teoretisk viden, kompetencer og specialisering – deltage i opbygning og vedligeholdelse af kvalitets- og miljøstyringssystemer, gennemføre forskellige aktiviteter inden for arbejdsmiljø og risikovurdering samt anvende SCM-, LEAN- og TPM-værktøjer i arbejdet. Derudover udbygges dine kompetencer i forhold til at være team- og projektkoordinator samt ressourceperson inden for LEAN, grøn omstilling og bæredygtighed samt kvalitet, m.v.

Trin 2 - Produktivitet, opbygning af speciale

Trin 2 – Produktivitet

Specialet bestående af 10 uger med bundne uddannelsesspecifikke og 1 uges valgfri uddannelsesspecifikt fag for EUD/EUV3

 • Elever på trin 1 kan starte direkte på trin 2
 • Uddannende industrioperatører starter med et 2-ugers kursus for at være opdateret på teorier og procedurer før start på uddannelsen

I specialet lægges fokus på:

 • Sikkerhed og arbejdsmiljø
 • Teamwork, selvledelse og kommunikation
 • Produktivitet (LEAN)
 • Bæredygtighed (miljø og energi)
 • Kvalitet
 • Digitalisering (Industri 4.0)

Udover selve undervisningen vil størstedelen af specialet udføres i forbindelse med praktikken i den virksomhed, som eleven er lærling hos.

Med specialet kan du som industrioperatør:

 • Arbejde miljø- og energibevidst med arbejdsopgaver
 • Udvikle og gennemføre aktiviteter, der fremmer innovative processer i teams samt inden for arbejdsmiljøledelse, arbejdsmiljøkortlægning og risikovurdering
 • Optimere logistik i produktionen gennem Supply Chain Management (SCM)
 • Kombinere TPM-værktøjer i vedligeholdelsesfunktionen til optimering af ressourcer
 • Vurdere forskellige produktionsmetoder samt kvaliteten af kvalitetsstyringssystemer
 • Kommunikere effektivt i teams og mellem kollegaer og ledelse
 • Arbejde analytisk med data og værktøjer til at løse udfordringer

Hos VidensCenter Procesteknologi oplever vi allerede stor interesse fra både virksomheder, industrioperatørelever og uddannede industrioperatører.

 

Læs mere om Trin 2 – Produktivitet eller kontakt uddannelseschef Henning Aaberg på haa@eucl.dk eller på +4579201120.