Tirsdag d. 23. marts afholdte  vi hos Videnscenter Procesteknologi seminaret "Digitaliseret certificering og svejsedokumentation", hvor bl.a. Torben Henriksen, salgschef hos Kemppi Danmark A/S, holdte et oplæg om svejsestyringssoftwaren WeldEye og afsluttede dagen med en demonstration af softwaren på EUC Lillebælts smedeværksted. Torben Henriksen har efterfølgende skrevet artiklen "Videnscenter viser vejen mod digitalisering - anno 2021", der omhandler Videnscenter Procesteknologi og seminaret fra d. 23. marts

Artiklen kan læses i årets 2. udgave af “Svejsning “, der blev udgivet i april måned. I artiklen skriver Torben Henriksen bl.a.: “EUC Lillebælt, som ligger midt i garnisonsbyen Fredericia, blev i 2017 tildelt status som et af ni videnscentre i Danmark “VidensCenter for PROCESTEKNOLOGI”. (…) De ni videnscentre i Danmark skal opsamle, udvikle og distribuere viden inden for syv teknologiske- og håndværksfaglige områder (…). I forbindelse med en vidensdag med temaet digitalisering som EUC Lillebælt holdt sidst i marts måned, hvor også det Digitale Svejsepas blev fremvist, fik jeg lejlighed til at spørge ind til hvilke bevæggrunde, der ligger bag de massive investeringer i værkstederne. Uddannelseschef Henning Aaberg (…) understregede “at hvis vi skal udvikle fremtidens skoler, må vi nødvendigvis være med på udstyr og sikre os, at vi læner os op ad partnere, der kan tilføre os nye, men ikke uprøvede teknologier. Således risikerer vi ikke at blive forsøgskaniner, og vi undgår at spilde både tid og penge. Resultatet er, at vi hurtigere kommer videre og relativt hurtigt kan kombinere os frem til nye og distribuerbare resultater””.

Vi takker Torben Henriksen for omtalen og den fine artikel.