Vi udvikler en Six Sigma-håndbog - skal du være med?

Før påske gennemførte vi, i samarbejde med Industriens Uddannelser, arrangementet "Six Sigma WORKSHOP og NETVÆRK". Arrangementets formål var at påbegynde udarbejdelsen af en Six Sigma-håndbog til anvendelse på forskellige uddannelser og et tilhørende netværk til sparring og gensidig inspiration

Der var stor tilslutning til det virtuelle arrangement, der havde deltagere fra et bredt udvalg af uddannelser og skoler, herunder ZBC, Learnmark, CELF, AMU, EUC Nord, FISHTECH, Teknologisk Videnscenter, Next Uddannelse, Kold College og EUC Lillebælt.

Første fase af etableringen af netværket og udarbejdelsen af håndbogen blev dermed igangsat. Der er derfor udsigt til, inden for nærmeste fremtid, at kunne udbyde disse værktøjer. Værktøjerne vil fungere som hjælp til selvhjælp i relation til Six Sigma og kan anvendes i undervisningen på forskellige erhvervsuddannelser.

Hvis du gerne vil være en del af redaktionen bag håndbogen, eller vil du gerne vil være en del af vores netværk, så skriv til os på procesteknologi@eucl.dk.  Vi vil også meget gerne høre din mening om det foreløbige arbejde – håndbogens foreløbige indholdsfortegnelse kan downloades herunder. Kontakt os gerne, hvis der er emner som ikke fremgår af indholdsfortegnelsen, men som du gerne ser behandlet i den kommende håndbog. Vi tager også gerne imod relevante materialer, gode idéer, forslag til sparringspartnere i form af virksomheder eller inspiration.