Webinar om produktøruddannelsen

I sidste uge afholdt Industriens Uddannelser, Dansk Industri, 3F og EUC Lillebælt i samspil med Videnscenter Procesteknologi arrangementet "Webinar om Produktøruddannelsen", hvortil der var stor tilslutning. Webinaret havde ca. 80 tilmeldinger fra forskellige skoler og virksomheder, der alle kom for at høre mere om uddannelsen, der er et led i at skabe en ny og stærk generation af faglærte

Ud over den flotte tilslutning udviste deltagerne også stort engagement, og der blev spurgt flittigt ind til oplægsholdernes erfaringer med uddannelsen. Webinaret blev indledt med et spændende indlæg af Mette Louise Petersen, chefkonsulent hos DI, og Pia Maul Andersen, næstformand  industrigruppen 3F, der fortalte om alle de fordele der er ved at udanne og beskæftige produktører.

Herefter supplerede EUC Lillebælt, virksomheden VOLA og deres produktør Daniel Skovbjerg med egne perspektiver og erfaringer. Der var derfor rig mulighed for at få et indblik i fordelene ved at uddanne og beskæftige produktører – og dem er der mange af. Ved at uddanne en produktør kan en virksomhed tiltrække og fastholde arbejdskraft til lokalområdet, mens virksomheden samtidigt drager fordel af produktørens brede kendskab til områderne inden for industriel produktion. Produktøren Daniel Skovbjerg kunne til webinaret også fortælle, at uddannelsen havde opkvalificeret ham og sikret ham arbejde.

Vi har hos Videnscenter Procesteknologi talt med 30-årige Daniel Skovbjerg, der har været færdiguddannet som produktør i 3 år og efterfølgende blev fastansat hos VOLA, hvor han stadig har arbejde i dag. Han fortæller om sit uddannelsesvalg: “Det hele startede med, at jeg var på kontanthjælp og skulle være far, så jeg var nødt til at hanke op i mig selv og få en uddannelse. Jeg troede først, at jeg skulle være industritekniker, men det var alt for meget matematik til mig, og derfor blev det produktøruddannelsen”. Daniel Skovbjerg havde i en årrække arbejdet i forskellige fag som ufaglært, men han troede oprindeligt, at han skulle noget inden for salg, og han tog derfor en 2-årig HG. Men Daniel Skovbjerg ville gerne lave noget praktisk, og der var for ham derfor stor forskel på at tage en HG, der foregår på skolebænken med meget stillesiddende arbejde, og produktøruddannelsen, hvor han kunne få lov til at bruge sine hænder. Men hvad har det givet ham at tage netop den uddannelse? “Jeg kom på hurtigt på arbejdsmarkedet, så jeg fik mere stabilitet omkring tingene. Jeg fik også en ny faglig stolthed og blev mere glad”, fortæller han.

Den meget korte erhvervsuddannelse for de praktisk orienterede unge med lyst til at skabe reelle værdier

Produktøruddannelsen, der varer 1,5-2 år, klæder eleverne på til at udføre forskellige opgaver inden for industriel produktion, så de ved endt uddannelse kan løse de samme opgaver som en erfaren ufaglært. Det indbefatter klargøring og betjening af anlæg og maskiner, deltagelse i reparationsopgaver, interne lager- og logistikopgaver, simple lodde- og svejseopgaver, forskellige typer af bearbejdning og enkle boreteknikker, enkle vedligeholdelses- og fejlfindingsopgaver samt sammenføjningsmetoder og montering af løsere dele. Certifikater til svejsning, Epoxy og truck samt kursus i førstehjælp og brandbekæmpelse er en del af uddannelsen. Uddannelsen kan tages på fem forskellige uddannelsessteder rundt om i Danmark, herunder EUC Lillebælt.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i uddannelsen eller vil vide mere om produktøruddannelsen, kan du downloade slides fra webinaret omkring uddannelsens praktiske forhold herunder, eller du kan se en film om uddannelsen her.

Webinaret var arrangeret af Industriens Uddannelser/Udviklingsudvalget for produktøruddannelsen, Dansk Industri, 3F og EUC Lillebælt.