Du kan nu få et indblik i det praktiske undervisningsmiljø, som vores elever på procesoperatør-uddannelsen begår sig i. Vi har 3D-scannet vores proceshal, så du kan få en virtuel rundvisning og et indblik i procesoperatør-miljøet

Vi vil hos Videnscenter Procesteknologi gerne give dig et indblik i de praktiske undervisningsmiljøer, der knytter sig til de forskellige uddannelser på EUC Lillebælt. Vi har derfor indledt en proces, hvor vi 3D-scanner udvalgte undervisningsområder, så du kan gå på virtuel opdagelse i de forskellige miljøer, som uddannelserne omgives af. Du kan nu få en virtuel rundvisning i vores proceshal, hvor vores procesoperatør-elever modtager praksisundervisning i bl.a. fermentering, neutralisering, membranfiltrering og destillation.

Skal vi 3D-scanne jeres virksomhed, produktionsafsnit eller produktionsanlæg?

Vi 3D-scanner gerne for vores samarbejdsvirksomheder, så elever og brugere kan få et virtuelt indblik i forskellige virksomheder. Vi scanner både større områder, et produktionsafsnit eller et enkelt produktionsanlæg. Er du interesseret i at få lavet en 3D-scanning? Så kontakt os på procesteknologi@eucl.dk.

Proceshallen på EUC Lillebælt
Proceshallen på EUC Lillebælt
Proceshallen på EUC Lillebælt
Proceshallen på EUC Lillebælt